Yhteistyötä oman maakunnan hyväksi

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on pohjoiskarjalaisten ihmisten oma yritys, josta meidän on yhdessä pidettävä hyvää huolta.

PKO tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

PKO on osa valtakunnallista S-ryhmää, mutta silti täysin itsenäinen yritys. Kaikki päätökset toiminnan kehittämisestä ja linjauksista tehdään omalla alueella ja omassa maakunnassa, sen ihmisten etua ajaen. PKO:n asiakasomistajat sanelevat toiminnalle suunnan sekä asiakkaina että hallinnossa mukana olevina päättäjinä

Edustajisto

PKO:n omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 40 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla.

Edustajisto

  • vahvistaa tilinpäätöksen
  • päättää ylijäämän käytöstä
  • myöntää vastuuvapauden
  • valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat
  • päättää sääntömuutoksista

PKO:n edustajisto vuosiksi 2016 - 2020:

Jäsenalue 1  

Eskelinen

Salme

Eno

Heikura

Aino

Joensuu

Heinonen

Sanna

Joensuu

Hirvonen

Eero

Joensuu

Hjälm

Heli

Joensuu

Jaatinen

Seija

Joensuu

Koistinen

Markku

Eno

La Russa

Birgitta

Joensuu

Laasonen

Jenni

Joensuu

Martikainen

Pirjo

Joensuu

Mikkola

Eeva Kaarina

Joensuu

Pesonen

Sanna

Joensuu

Pippuri

Arto

Joensuu

Puhakka

Jouko

Eno

Päivänurmi

Juha

Joensuu

Romo

Salla

Joensuu *)

Räsänen

Marja Leena

Hammaslahti

Stedt

Antero

Suhmura

Suhonen

Hanna

Joensuu

Tiippana

Anu

Joensuu

Torni

Anni

Joensuu

   

 

 

*) edustajiston työskentelystä estyneen Anssi Törmälän varajäsen)

Jäsenalue 2

Antikainen           Sanna

Outokumpu

Hyttinen               Ilkka

Liperi

Kurki                     Sallamari

Ilomantsi

Kärki                    Piritta

Salokylä

Laitinen               Markku

Outokumpu

Lehtinen               Pirkko

Lieksa

Lukkarinen          Ilkka

Kontiolahti

Makkonen           Raili

Oravisalo

Manninen            Anu

Tikkala

Melkko                Satu

Liperi

Oksman              Raimo

Kesälahti

Parviainen           Kaija

Kitee

Pykäläinen          Samuli

Lehmo

Riikonen              Maija

Lieksa

Romppanen          Anne

Kontiolahti

Ryynänen            Asta

Lieksa

Silvennoinen        Maija

Ylämylly

Timonen              Tarja

Kitee

Vilén                    Marita

Niirala

 

Hallintoneuvosto

PKO:n hallintoneuvostoon kuuluu 17 jäsentä, joista 15 valitsee edustajisto. Muut kaksi ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää 3 vuotta ja kunakin vuonna kolmannes jäsenistä on erovuorossa.

Hallintoneuvosto

  • vahvistaa osuuskaupan strategian
  • valvoo osuuskaupan toimintaa
  • valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan

 

Hallintoneuvosto 2018

Wrange Kim, yliopettaja, Kontiolahti (pj)
Ratilainen Paavo, kirkkoherra, Liperi (vpj)
Auvinen Eeva-Liisa, kaupunginjohtaja, Kitee
Hasunen Jarmo, maanviljelijä, Tohmajärvi
Hjalmarsson Taru, tarkastaja, Outokumpu
Hyvärinen Jyrki, maanviljelijä, Kontiolahti
Kaalimaa Emmi, opettaja, Kitee
Kolehmainen Katja, toiminnanjohtaja, Joensuu
Kukkonen Merja, psykoterapeutti, Ilomantsi
Ronkainen Antti, maanviljelijä, yrittäjä Joensuu
Savolainen Hanna, yliopisto-opettaja, OTK, Joensuu
Seppänen Riitta, myyjä, Lieksa
Tahvanainen Ville, filosofian maisteri, Joensuu

Tarén Lassi, marketpäällikkö, Joensuu
Tuhkalainen Kyösti, erikoissuunnittelija, Lieksa
Tolvanen Matti, rikos- ja prosessioikeuden professori, Joensuu
Törmälä Anssi, HTM, pastori, Joensuu

Hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan toimitusjohtaja.  Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, PKO:n sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus päättää PKO:n toimintastrategiat, kokonaistavoitteet, vuosittaiset taloudelliset ja muut tavoitteet sekä tarvittavat toimintasuunnitelmat. Lisäksi hallitukselle kuuluu mm. investoinneista, omaisuuden myynnistä, johdon nimityksestä, henkilöstöpolitiikasta ja lainoista päättäminen.

Hallitus 2018:

Juha Kivelä, toimitusjohtaja, Joensuu (pj)
Kari Hirvonen, toimitusjohtaja (ent.), Liperi
Harri Kontturi, laamanni, Joensuu
Anu Puusa, professori, Joensuu
Martti Toivanen, toimitusjohtaja (ent.), Joensuu (vpj)
 

Lisäksi kokouksiin osallistuvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, yliopettaja Kim Wrange Kontiolahdelta sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra Paavo Ratilainen Liperistä.

Hallituksen sihteerinä toimii PKO:n talousjohtaja Antti Varis.

PKO:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

PKO:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä.