Vastuullisuus

Vastuullisuusyhteistyötä
Pirkanmaan Osuuskauppa osallistuu monin eri tavoin oman alueensa kehittämiseen. Olemme mukana asiakasomistajiemme arjessa monipuolisen palvelutarjontamme lisäksi vastuullisuusyhteistyön kautta. Osuuskaupan vastuullisuusyhteistyö muodostuu:

  • S-ryhmä-tasoisesta yhteistyöstä
  • yhteistyökumppaneista, kuten SPR, MLL, Tampere-talo ja Akaa-Volley
  • erityistä tukea tarvitsevien työllistämisprojektista
  • Kannustajat-ohjelmasta
  • hävikkilahjoituksista (elintarvikkeet ja käyttötavara)
  • toimipaikkojen teettämästä talkootyöstä ja erilaisista keräysyhteistöistä
  • toimipaikkojen tavaralahjoituksista
  • toimipaikkoihin hankituista defibrillaattoreista.

Turvallisuustoimintaa ja kriisien hallintaa
Työ yritysturvallisuuden eteen on keskeinen osa yrityksen vastuullista toimintaa. Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa olla turvallinen yritys sekä asiakkailleen että henkilöstölleen. Asiakkaille turvallisuus merkitsee tuotteiden, palveluiden ja asioinnin tasaista laatua sekä turvallisuutta. Henkilöstölle se merkitsee turvallista työympäristöä. Turvallisuudesta huolehtimisessa avainasioita ovat ennaltaehkäisy ja varautuminen poikkeustilanteisiin. Turvallisuustoiminnan tavoitteena on viime kädessä turvata osuuskaupan liiketoiminnan jatkuminen kaikissa olosuhteissa.

Monipuolista työtä ympäristön hyväksi
Osuuskauppa on jo usean vuoden ajan aktiivisesti vaikuttanut toimintansa ympäristövaikutuksiin. Toiminnassa noudatetaan ympäristösäädöksiä ja -määräyksiä sekä parasta käytettävissä olevaa teknologiaa. Lisäksi hyödynnetään omaa ja yhteistyökumppaneiden osaamista ja panostetaan henkilöstön ympäristötietojen kehittymiseen.

Osuuskaupan toimipaikoissa toimivat työympäristövastaavat toteuttavat osuuskaupan ympäristöohjelmaa omissa yksiköissään yhdessä henkilökunnan kanssa. Ympäristöohjelmassa on keskitytty mm. jätteiden synnyn minimointiin, lajittelun tehostamiseen ja kierrätyksen lisäämiseen. Lisäksi on panostettu energian ja veden säästöön eri keinoin. Kiinteistöjen osalta osuuskaupan Prismat ovat osallistuneet kiinteistöjen ympäristöluokitukseen. Uusien toimipaikkojen rakentamisessa ja vanhojen kunnostamisessa valitaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja: kannellisia kylmäkalusteita, LED-valoja ja kulutuksen tarkkailua.

Pirkanmaan Osuuskaupan jätteistä 99,7 % menee hyötykäyttöön. Vuoden 2020 aikana koko S-market-verkosto päivitetään vastaamaan energiatehokkuudelle asetettuihin tavoitteisiin. Energiansäästöä saavutetaan led-valaistuksella, automatiikan säädöillä, maalämmön käytöllä, lauhdelämmön hyötykäytöllä, kylmäkalusteiden uusimisella, ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksilla ja lämpöpumpuilla.

Suuri työllistäjä maakunnassa
Osaava henkilöstö luo edellytykset osuuskaupan menestykselle. Osuuskaupan palveluksessa työskentelee noin 2700 henkilöä. Palvelualalla toimivan yrityksen välillinen työllistävä vaikutus on lisäksi vielä moninkertainen suoraan työllistävään vaikutukseen verrattuna.

Osuustoiminnallisena yrityksenä osuuskauppa myös palkitsee henkilöstöään hyvistä työsuorituksista. Koko henkilökunta kuuluu tulospalkkauksen piiriin. Rahallisen palkitsemisen lisäksi osuuskaupassa toimii kiitoskulttuuri, mikä mahdollistaa hyvien työsuoritusten huomioinnin myös muilla tavoin.

 

Tutustu vuoden 2019 vuosikertomukseen täällä.