Vastuullisuus

Asiakas oli vuoden 2018 päähenkilö

Jos pystyisin jakamaan Oscar-palkinnon vuodelta 2018, antaisin sen asiakkaillemme. Saimme myydä viime vuonna lähes 60 miljoonan euron edestä enemmän kuin vuonna 2017. Kokonaismyynti kasvoi lähes 1,1 miljardiin euroon. Käytännössä tämä tarkoittaa noin kahta miljoonaa asiakaskäyntiä enemmän Pirkanmaan Osuuskaupassa kuin edellisenä vuotena.

Suomen talouden hyvä tilanne auttoi meitä tässä työssämme. Pirkanmaan maakunnan työllisyyskehitys parani, mikä varmasti laittoi positiivisen kehän pyörimään alueen yrityksissä.

Timo Mäki-Ullakko
toimitusjohtaja

Tutustu vuosikertomukseen 2018 tästä.

Turvallisuustoimintaa ja kriisien hallintaa
Työ yritysturvallisuuden eteen on keskeinen osa yrityksen vastuullista toimintaa. Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa olla turvallinen yritys sekä asiakkailleen että henkilöstölleen. Asiakkaille turvallisuus merkitsee tuotteiden, palveluiden ja asioinnin tasaista laatua sekä turvallisuutta. Henkilöstölle se merkitsee turvallista työympäristöä. Turvallisuudesta huolehtimisessa avainasioita ovat ennaltaehkäisy ja varautuminen poikkeustilanteisiin. Turvallisuustoiminnan tavoitteena on viime kädessä turvata osuuskaupan liiketoiminnan jatkuminen kaikissa olosuhteissa.

Monipuolista työtä ympäristön hyväksi
Osuuskauppa on jo usean vuoden ajan aktiivisesti vaikuttanut toimintansa ympäristövaikutuksiin. Toiminnassa noudatetaan ympäristösäädöksiä ja -määräyksiä sekä parasta käytettävissä olevaa teknologiaa. Lisäksi hyödynnetään omaa ja yhteistyökumppaneiden osaamista ja panostetaan henkilöstön ympäristötietojen kehittymiseen.

Osuuskaupan toimipaikoissa toimivat työympäristövastaavat toteuttavat osuuskaupan ympäristöohjelmaa omissa yksiköissään yhdessä henkilökunnan kanssa. Ympäristöohjelmassa on keskitytty mm. jätteiden synnyn minimointiin, lajittelun tehostamiseen ja kierrätyksen lisäämiseen. Lisäksi on panostettu energian ja veden säästöön eri keinoin. Kiinteistöjen osalta osuuskaupan Prismat ovat osallistuneet kiinteistöjen ympäristöluokitukseen. Uusien toimipaikkojen rakentamisessa ja vanhojen kunnostamisessa valitaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja: kannellisia kylmäkalusteita, LED-valoja ja kulutuksen tarkkailua.

Suuri työllistäjä maakunnassa
Osaava henkilöstö luo edellytykset osuuskaupan menestykselle. Osuuskaupan palveluksessa työskentelee noin 3000 henkilöä. Palvelualalla toimivan yrityksen välillinen työllistävä vaikutus on lisäksi vielä moninkertainen suoraan työllistävään vaikutukseen verrattuna.

Osuustoiminnallisena yrityksenä osuuskauppa myös palkitsee henkilöstöään hyvistä työsuorituksista. Koko henkilökunta kuuluu tulospalkkauksen piiriin. Rahallisen palkitsemisen lisäksi osuuskaupassa toimii kiitoskulttuuri, mikä mahdollistaa hyvien työsuoritusten huomioinnin myös muilla tavoin.