Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasrekisteri S-market Mäntän
Ostoskärryralli

 

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Osuuskauppa
Postiosoite: PL 130, 33101 Tampere
Markkinointi ja viestintä: 010 767 0010
Käyntiosoite: Lempääläntie 21, 33820 Tampere
Y-tunnus: 0536307-0

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava@sok.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
tietosuoja.pirkanmaa@sok.fi

4. Rekisterin nimi
S-market Mäntän Ostoskärryralli-arvonnan arvonta- ja kilpailurekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti kampanjan järjestämiseksi. Tietoja käytetään osallistujien kontaktoimiseksi sekä arvontaan. Lisäksi lomakkeella ilmoitettuja tietoja käytetään sen varmistamiseen, että tapahtumaan saapuva henkilö on sama kuin tapahtumaan arvontaan vastannut henkilö.

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

Art. 6.1 a) Suostumus
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana arvontaa.

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

8. Käsiteltävät henkilötiedot
nimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite
asuinkunta
arvontaan osallistuvan ikä

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Nimi- ja yhteystiedot

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen kautta.

11. Henkilötietojen vastaanottajat
Osallistumislomakkeella annettuja henkilötietoja käytetään arvonnan nimissä Pirkanmaan Osuuskaupan tapahtumanjärjestämisen mahdollistamiseksi. Käytettävät tiedot ovat nimi ja yhteystiedot. Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen muille osapuolille, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet
Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan tapahtuman päättymisen jälkeen viimeistään 15.4.2019.

14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
Oikeus peruuttaa suostumus
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.
Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Suostumuksen peruuttaminen
Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon.


16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle
Kilpailuun tai arvontaan osallistuminen ei onnistu.

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kilpailu- tai arvontarekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset kilpailu- tai arvonta-asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.


Ostoskärryralli-arvonnan säännöt

 

1. Osallistuminen ja osallistumisoikeus

Arvonnan järjestää Pirkanmaan Osuuskauppa 4.–7.4.2019. Arvontaan osallistutaan täyttämällä ja jättämällä yhteystiedot S-market Mäntän myymälässä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 3 minuuttia Ostoskärryralli-ostosaikaa S-market Mäntän myymälään.

2. Arvonta-aika

Ostoskärryralli-arvonta järjestetään 4.–7.4.2019. Arvonta-aika on 8.–11.4. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan viimeistään 12.4.2019 mennessä. Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Ostoskärryrallin ajankohdan järjestäjä sopii kilpailun voittajan kanssa.

3. Osallistumisehdot

Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat yksityishenkilöt, jotka täyttävät osallistumisen alaikärajan: 18 vuotta. Arvontaan eivät voi osallistua sen valmisteluun tai toteuttamiseen osallistuneet Pirkanmaan Osuuskaupan tai Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

Ostoskärryralli järjestetään S-market Mäntän tiloissa: Hallituskatu 25, 35800 Mänttä

Voittaja osallistuu Ostoskärryralliin ja saa kolmen (3) minuutin aikana kerätä ostoskärryyn mahdollisimman paljon tuotteita uudistetussa S-market Mäntässä.

Voittajalla on kolme (3) minuuttia aikaa kerätä yhteen (1) S-marketin ostoskärryyn niin paljon päivittäistavaratuotteita kuin ehtii. Vain 1 sama tuote/tuoteryhmä.

Käyttötavaratuotteet on rajattu palkinnon ulkopuolelle. Ostoskärryralli ei koske myöskään alkoholi- ja tupakkatuotteita ja nikotiinivalmisteita. Ostoskärryralli videokuvataan, ja sisältö voidaan julkaista Pirkanmaan Osuuskaupan S-marketin Facebook-sivuilla. Kilpailun järjestäjä osoittaa paikan ostosrallin aloitus sijainnin.

Ostoskärryrallia ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tuotteeksi eikä luovuttaa ulkopuoliselle henkilölle.

4. Yleistä

Pirkanmaan Osuuskauppa maksaa arpajaisveron. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Kilpailun järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Tilanteessa, jossa palkintoa ei pystytä järjestämään voittajan kanssa viikon kuluessa arvonnasta, voittaja menettää oikeutensa palkintoon ja Pirkanmaan Osuuskaupalla on oikeus arpoa uusi voittaja tai jättää palkinto jakamatta. Tällainen tilanne voi syntyä, jos kilpailun järjestäjä ei saa yhteystietoja palkinnon Ostoskärryrallin sopimista varten.

Annettuja yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon. Pirkanmaan Osuuskaupalla on kuitenkin oikeus julkistaa arvonnan voittaja viestinnässään. Voittajan nimi voidaan julkaista S-ryhmän medioissa. Pirkanmaan Osuuskauppa rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevan palkinnon arvoon. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Emme vastaa tietoteknisistä esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. Järjestäjällä on oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä. Pidätämme oikeuden käyttää osallistujien ehdottamia tekstejä viestinnässämme.

Osuuskauppa ei varmenna osallistuneiden henkilöllisyyttä.