Pirkanmaan Osuuskaupan eettiset periaatteet

Pirkanmaan Osuuskaupan toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. Täytämme asiakkaiden ja eri sidosryhmien toiminnallemme asettamia odotuksia ja noudatamme hyviä käytäntöjä liikesuhteissa. Panostamme pirkanmaalaisten hyvinvointiin, toimimme vastuullisesti ja kehitämme toimintaa asiakasomistajien hyödyksi. Palvelemme suurella sydämellä ja panostamme luotettavien tuotteiden ja palvelujen tarjontaan.
 

 1. Kuuntelemme asiakasta
  Osuustoiminnallisena yrityksenä asiakasomistaja on sydämessämme. Palvelemme asiakkaita heidän etuaan ajatellen ja heitä kuunnellen. Kannamme vastuumme asiakkaille myymistämme tuotteista ja palveluista sekä ratkaisemme asiakkaiden ongelmat asiakaskohtaamisissa.
 1. Toimimme avoimesti ja rehellisesti
  Pidämme antamamme lupaukset toisiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Käymme avointa vuoropuhelua niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. Kerromme toiminnastamme läpinäkyvästi ja avoimesti.
 1. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme
  Toimimme tasa-arvoisesti. Käyttäydymme asiallisesti ja reilusti toisiamme kohtaan emmekä syrji ketään. Arvostamme toistemme työtä. Kunnioitamme toistemme yksilöllisyyttä ja työyhteisöjemme monimuotoisuutta. 
 1. Kilpailemme reilusti
  Kohtelemme yhteistyökumppaneitamme tasapuolisesti ja reilusti. Noudatamme hyviä kauppatapoja. Nostamme esille omat vahvuutemme, emme kilpailijoiden heikkouksia. Teemme yhteistyötä toimialojemme kehittämisessä toimialajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kautta kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa.
 1. Olemme lahjomattomia
  Emme ota vastaan emmekä anna lahjuksia. Arvoltaan kohtuulliset lahjat ja kiinteästi liiketoimintaan liittyvä vieraanvaraisuus on sallittua. Toimimme aina yrityksen edun mukaisesti, emmekä anna henkilökohtaisen tai lähipiirin edun vaikuttaa päätöksiimme.
 1. Noudatamme hyvää hallintotapaa
  Toimimme hyvää hallintotapaa noudattaen kaikilla organisaatiotasoilla. Toimintatapamme ja hallintomme ovat läpinäkyviä. Noudatamme toiminnassamme alan hyviä käytäntöjä, tekemiämme sopimuksia sekä hyväksymiämme toimintaohjeita.
 1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia
  Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämme niiden toteutumista omassa toiminnassamme ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.
 1. Toimimme vastuullisesti
  Kehitämme toimintamme vastuullisuutta tavoitteellisesti sidosryhmiämme kuunnellen. Haemme yhteistyökumppaneita, joiden toiminta on sopusoinnussa arvojemme ja periaatteidemme kanssa ja, jotka ovat valmiita kehittämään toimintaansa.
 1. Huolehdimme ympäristöstä
  Tunnistamme ja seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia. Pyrimme ennaltaehkäisemään mahdolliset haittavaikutukset ja ottamaan käyttöön ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä.