PeeÄssän hallinto

Osuuskauppa PeeÄssän toiminta-ajatus on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. PeeÄssän omistaa  120 000 savolaista asiakasomistajaa. Pohjois-Savossa yli neljällä kotitaloudella viidestä on vihreä S-Etukortti käytössään.

PeeÄssän päätöksentekomallissa asiakasomistajat valitsevat vaaleissa joka neljäs vuosi 60-jäsenisen edustajiston. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on vaaleissa yksi ääni. Edustajat valitaan vaalijärjestyksen mukaisesti suhteellista vaalitapaa noudattaen.

Hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 19 valitsee edustajisto. Kaksi muuta jäsentä on osuuskaupan henkilöstön valitsemia. Hallintoneuvostoon tulee valita ensisijaisesti sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus. Lisäksi tulee ottaa huomioon se, että hallintoneuvosto edustaa kattavasti koko toimialuetta ja huomioi riittävän tasapuolisesti jäsenkunnan rakennetta. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain erovuorossa on kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä.

Hallituksen muodostavat osuuskaupan toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja.

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa osuuskaupan toimintaa lain, osuuskaupan sääntöjen sekä hallintoelimien päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Osuuskaupan eri hallintoelinten tarkempi tehtäväkuvaus on esitetty tässä samassa osiossa.

PeeÄssän säännöt löytyvät alla olevasta linkistä.

Edustajiston kokoonpano ja rooli

PeeÄssän edustajistoon kuuluu 60 varsinaista jäsentä. Edustajisto valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Edustajisto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Edustajiston tehtävät:

  • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • päättää vastuuvapauden myöntämisestä
  • päättää sääntömuutoksista
  • valitsee hallintoneuvoston

Hallintoneuvosto

PeeÄssän hallintoneuvoston kokoonpano ja tehtävät
 

PeeÄssän hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä. Puheenjohtajana toimii FT, toimitusjohtaja/rehtori Mervi Vidgrén Iisalmesta ja varapuheenjohtajana vanhempi rikoskonstaapeli/eläkeläinen Aku Tuomainen Varkaudesta. Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston tehtävät ovat:
- valvoa osuuskaupan hallintoa ja toimintaa
- valita toimitusjohtaja
- valita hallituksen jäsenet
- vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet
- valvoa sisäisen tarkastuksen asianmukaisuutta

Hallintoneuvoston jäsenet ovat 1.1.2020 alkaen:
Ahonen Riitta, professori, Kuopio
Eskelinen Aleksi, kansanedustajan avustaja, Kuopio
Eskelinen-Fingeroos Miia, office manager, Kuopio
Keränen Hannu, nuorisotyönohjaaja, Sonkajärvi
Korhonen Anna-Maija, KM, luokanopettaja, Tervo
Lamminaho Johanna, toimitusjohtaja, Siilinjärvi
Lätti Jarno, asiakaspäällikkö, Iisalmi
Miettinen Helvi, yrittäjä, Siilinjärvi
Pasanen Raija, rehtori, Lapinlahti
Pitkänen Pasi, luokanopettaja, Kaavi
Raninen Ilkka, rehtori, Kuopio
Semi Matti, insinööri, Varkaus
Soininen Auli, yrittäjä/toimitusjohtaja, Suonenjoki
Svärd Maija, apulaisrehtori, Kuopio
Tikkanen Sari, FM, lehtori, Kiuruvesi
Tolppanen Tapio, maanviljelijä, Nilsiä
Tuomainen Aku, vanhempi rikoskonstaapeli/eläkeläinen, Leppävirta
Turunen Sari, tapahtumatuotanto ja hyvinvointiyrittäjä, Heinävesi
Vidgren Mervi, FT, toimitusjohtaja/rehtori, Iisalmi (pj.)

ja henkilöstön edustajina ovat:
Lyytikäinen Juha, marketpäällikkö, Kuopio
Miina Kati, pääluottamusmies/myyjä, Kuopio

Hallitus

PeeÄssän hallituksen kokoonpano ja tehtävät

PeeÄssän hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös hallintoneuvoston puheenjohtajat. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.

Hallituksen tehtävät ovat:
- huolehtia hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- päättää osuuskaupan strategiasta, tavoitteista ja toimintasuunnitelmista
- päättää investoinneista

PeeÄssän hallituksen jäsenet ovat 1.1.2020 alkaen:

Herranen Arto, diplomi-insinööri, Siilinjärvi
Kankaanpää Tapio, toimitusjohtaja, Kuopio (pj.)
Kettunen Antti, tehtaanjohtaja, Varkaus
Lehtonen Johanna, toimitusjohtaja, Iisalmi
Pääkkö Marja, varatuomari, Kuopio
 

Corporate Governance Statement

PeeÄssän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (Corporate Governance Statement) hyväksyttiin keväällä 2007. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää päivitetään aina tarpeen vaatiessa, vähintään kerran vuodessa.

PeeÄssän Corporate Governance Statement on luettavissa oheisesta liitteestä.