Kilpailu- ja arvontarekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Osuuskauppa Maakunta, PL 33, 87101 Kajaani

Rekisteriasioista vastaava henkilö: tietosuoja.maakunta@sok.fi

Rekisterin nimi:
Osuuskauppa Maakunnan Osuuskaupan kilpailu- ja arvontarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Luovuttamasi henkilötiedot tallennetaan väliaikaisesti arvonnan/kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan suorittamiseksi sekä voittajan kontaktointia varten. Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon arpomisen jälkeen.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään ainoastaan arvontalipukkeen kautta. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Antamiasi henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansien osapuolien käyttöön. Tiedot tuhotaan palkinnon arpomisen jälkeen. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojaus:
Paperilla saatuja tietoja säilytetään lukituissa kaapeissa. Sähköisessä muodossa (esimerkiksi www-sivuilla) luovutetut tiedot tallennetaan S-ryhmän omilla palvelimilla sijaitseviin, teknisesti suojattuihin tietokantoihin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa tietojen tuhoamiseen asti, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Rekisterivastaava
Osuuskauppa Maakunta
PL 33, 87101 Kajaani