Hallitus

Hallituksen muodostavat Maakunnan toimitusjohtaja Hannu Pelkonen ja 4 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Toimitusjohtaja Hannu Pelkonen toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen tehtävät

- päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet

- päättää vuosittain osuuskaupan taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat

- päättää investoinnit

- johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa

OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN HALLITUS 2014

Pelkonen Hannu, toimitusjohtaja (puheenjohtaja)

Eskonpekka Merja, varatuomari, Suomussalmi

Huusko Perttu, KTL, Sotkamo

Karhu Kaija, KTM, Kuhmo

Korolainen Hannu, KTM, Kajaani