31.5.2012

Maakunnan vuosikertomus 2011

Voimassa: Toistaiseksi

Vastuullisuus kasvaa ja korostuu arjen toiminnassa

Osuuskauppa Maakunnan toiminta-ajatuksena on tuottaa etuja ja palveluja kainuulaisille asiakasomistajille. Olemme asiakasta varten, kannamme vastuuta ympäristöstä ja ihmisistä, uudistamme jatkuvasti  toimintaamme ja toimimme tuloksellisesti.

Toiminta-ajatuksemme ja arvomme sisältävät lupauksen. Luotettavuutemme mitataan asiakkaiden tekemillä ostopäätöksillä. Meillä on monta syytä iloita onnistumisista, mutta muistettava myös, että lupauksemme mitataan joka päivä. Käytännöt ratkaisevat ja ihmisten kokemuksilla, tunteilla on suuri merkitys onnistumista arvioitaessa.

Joskus hyvät asiat huomaa vasta kauempaa

Osuuskauppa Maakunta on suurimpia kainuulaisyrityksiä. Olemme työssämme päivittäin yhteydessä valtaosaan kainuulaisista. Vastuumme on sen mukainen. Lukujen ja raporttien sijaan on tärkeää, että vastuu ja vastuullisuus konkretisoituu arjessamme. Asiakasomistajien tulee voida asioida luottavaisesti omassa kaupassaan. Viranomaisten tulee olla vakuuttuneita sovittujen asioiden täyttymisestä ja avoimesta tiedonkulusta. Henkilökunnan tulee saada aidosti tuntea ylpeyttä työpaikastaan ja että jokaisen työpanoksella on merkitystä lopputuloksen kannalta. Kainuu on kaupan alan toimintaympäristönä haasteellinen. Kilpailu on kovaa toimialueella, jossa väestön määrän ennustetaan edelleen vähenevän. Kainuulla on eväät menestyä, kun katse kohdennetaan riittävän kauas ja päämäärä on yhteinen.

Nuoria mukaan päätöksentekoon

Palveluja kehitettäessä on huomioitava tasapuolisuus. Kaupassa asioinnin tulee olla myönteinen ja turvallinen kokemus myös ikääntyville ihmisille. Vastaavasti myös nuorten toiveita ympäristömme kehittäjinä on kuunneltava ja saatava heidät mukaan päätöksentekoon. Kauppa elää tulevaisuudessa ja menestyminen edellyttää, että huomista rakennetaan yhdessä jo tässä hetkessä. Toivon, että asiakasomistajuus Osuuskauppa Maakunnassa on Sinullekin myönteinen asia ja voit hyvillä mielin tuntea ylpeyttä oman kauppasi menestymisestä.

Jorma Vehviläinen

toimitusjohtaja