Hallinto ja johto

Asiakasomistaja on enemmän kuin asiakas – hän on osuuskaupan omistaja

Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat asiakasomistajat – kukin yhtä suurella osuudella. Asiakasomistajat voivat vaikuttaa oman kauppansa toimintaan ja palveluihin. Vaikuttaminen voi tapahtua monella tavalla: edustajistossa, äänestämällä edustajiston vaaleissa tai antamalla suoraa palautetta osuuskaupan toiminnasta erilaisia palautekanavia pitkin (www.s-kanava.fi, toimipaikat, asiakaspaneelit).

Edustajisto ylin päättävä elin

Kymen Seudun Osuuskaupassa - kuten muissakin S-ryhmän osuuskaupoissa - ylintä päätäntävaltaa käyttää asiakasomistajista eli osuuskaupan jäsenistä koostuva edustajisto.

Edustajisto valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan ja se kokoontuu sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Jokainen vaalikelpoisuusehdot täyttävä asiakasomistaja voi asettua ehdolle ja tulla valituksi edustajistoon vaikuttamaan aktiivisesti oman osuuskauppansa toimintaan ja palveluihin. Äänioikeus edustajiston vaalissa on myös tärkeä asiakasomistajuuteen liittyvä oikeus.

Hallintoneuvosto vahvistaa strategian

Kymen Seudun Osuuskaupan hallintoneuvosto valvoo, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian, valitsee osuuskaupan hallituksen ja toimitusjohtajan sekä päättää osuuskaupan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta.

Hallitus päättää ja valvoo

Kymen Seudun Osuuskaupan hallitus vastaa liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallitus mm. päättää osuuskaupan toimintastrategiat, merkittävät investoinnit ja huolehtii, että osuuskaupan laskentatoimi, varainhoito ja sisäinen tarkkailu on asianmukaisesti hoidettu.

Johtoryhmän tehtävänä on viedä strategia käytäntöön. Jokainen johtoryhmän jäsen vastaa omasta liiketoiminta- tai asiantuntemusalueestaan.

Miettinen Harri toimitusjohtaja  
Hyytiä Ari kaupallinen johtaja päivittäis- ja käyttötavarakauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, lähimyymälät
Isotalo Ilkka autokaupan toimialajohtaja KSO Autotalot
Virtanen Mikko MaRa-toimialajohtaja Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Virenius Jukka talousjohtaja taloushallinto, IT, kiinteistötoiminnot, S-Pankki, S-Business
Mäenpää Sanna henkilöstöpäällikkö HR

 

Yhteystiedot: 010 76 2400 tai etunimi.sukunimi@sok.fi

Asiakasomistajan oma kauppa

Osuustoiminnassa omistajilla on kasvot. Ne kuuluvat asiakasomistajille, jotka omistavat osuuskauppansa – kukin yhtä suurella osuudella. Asiakasomistajat ovat liittyneet osuuskaupan jäseniksi ja tehneet samalla sijoituksen osuuskaupan pääomaan maksamalla osuusmaksun. Kymen Seudun Osuuskauppaa ei olisi ilman asiakasomistajia – siksi asiakasomistaja on ykkössijalla ja koko yrityksen toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja hänelle.

Jokaisessa yrityksessä omistajan ääni on tärkein. Kymen Seudun Osuuskaupassa se kuuluu mm. asiakasomistajista koostuvassa edustajistossa, joka on osuuskaupan asioissa ylintä päätäntävaltaa käyttävä toimielin. Jokainen täysivaltainen ja Kymen Seudun Osuuskaupan toimialueella asuva asiakasomistaja voi asettua ehdolle edustajiston vaaleissa. Myös äänioikeus vaaleissa on tärkeä osuuskaupan omistajuuteen liittyvä etu. Erilaiset palautekanavat (www.s-kanava.fi, toimipaikat, asiakaspaneelit) antavat mahdollisuuden nopeaankin vaikuttamiseen. Oman osuuskaupan toiminnan kehittäminen on mielekästä!

S-ryhmä muodostuu itsenäisistä alueellisista osuuskaupoista sekä osuuskauppojen omistamasta SOK:sta ja sen tytäryhtiöistä.