Vastuullisuus

Vastuullisuus merkitsee Osuuskauppa KPO:ssa taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää arvomaailmaa, joka näkyy ennen kaikkea panostuksina omalle alueelle.

Vastuu oman alueen ja sen ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä on luonteva osa osuustoiminnallista yritysmuotoa. Palveluita pyritään tarjoamaan mahdollisimman kattavasti KPO:n alueella investoiden myös niihin kuntiin, joissa väkimäärä ja palvelut ovat hiipumaan päin. Vastuullisen liiketoiminnan pohjana on kuitenkin aina kannattavuus, ja toimintaa sekä investointeja arvioidaan jatkuvasti, jotta pystytään takaamaan kaikkia asiakasomistajia palvelevia ratkaisuja. Joskus kilpailukyvyn heikkenemisen takia joudutaan tekemään hankalia päätöksiä, esimerkiksi luopumaan toimipaikasta.

Vastuullisuutta ja vakautta takaa se, että osuuskauppaa ei voida valloittaa, ostaa tai myydä. Sitä ei voida myöskään siirtää paremmille markkinoille eikä toimintaa ohjata pelkästään tuloksen maksimoinnin näkökulmasta.

Lisäksi KPO:n työllistävä vaikutus toimialueella on erittäin merkittävä. KPO työllistää suoraan ja välillisesti useita tuhansia työpaikkoja. Lisäksi KPO ostaa yli 2 400 pohjalaisen yrityksen tuotteita ja palveluja yhteensä yli 100 miljoonalla eurolla vuosittain.

Liikunnan, urheilun ja kulttuurin tukemista

KPO on mukana edesauttamassa lukuisien toimialueen järjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten toimintaa. Yhteistyökumppaneiden valinnassa etusijalla ovat oman alueen kohteet ja tapahtumat, jotka koskettavat mahdollisimman laajasti toimialueen ihmisiä. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa merkityksellisiä etuja asiakasomistajille, esimerkiksi S-Etukortilla saatavia alennuksia pääsylippujen hinnoista.

Lasten ja nuorten liikuntaharrastusta tuetaan ennen kaikkea Kannustajat-toiminnalla. Kannustajien yhteensä kerryttämän Bonuksen perusteella määräytyy tukisumma, jonka osuuskauppa maksaa seuralle. Lisäksi S-ryhmän ja Suomen Palloliiton valtakunnallisen yhteistyön merkeissä KPO:n alueelle on rakennettu jo kuusi monitoimikenttää. Kentät ovat kaikkien lasten käytettävissä edellyttämättä liikuntaseurojen jäsenyyttä.

Ekologisia ratkaisuja

Energiatehokkuus ja ympäristöarvot ovat olleet jo vuosia keskeinen osa KPO:n toimipaikkojen suunnittelua rakentamisessa, remonteissa ja myymäläuudistuksissa. Uusiin rakennuskohteisiin lämmitysmuodoksi valitaan lähes poikkeuksetta kalliolämpö, ja kylmälaitteiden lauhdelämpö hyödynnetään kiinteistön lämmitykseen. Uudet kylmälaitteet puolestaan toimivat pääosin ympäristöystävällisellä hiilidioksidilla. Erilaisia energiankulutusta vähentäviä ratkaisuja tutkitaan jatkuvasti ja saatuja kokemuksia hyödynnetään uusissa hankkeissa. KPO:n investoinneista jo merkittävä osa onkin energiainvestointeja vanhoihin kiinteistöihin.

Energian kulutusta seurataan ja vertaillaan yhä tarkemmin myös toimipaikkatasolla. Merkittäviä säästöjä on saatu aikaiseksi erityisesti energiatehokkaaseen led-tekniikkaan vaihtamalla sekä kylmälaitetekniikkaa uudistamalla. Kylmä- ja pakastekaappeihin ja -altaisiin on lisätty kansia ja ovia, jotka estävät jäähdytetyn ilman karkaamiseen myymälätilaan.

Käytetyn sähkön osalta ympäristöarvot toteutuvat yhä paremmin, kun jo 36 % KPO:n käyttämästä sähköstä tuotetaan tuulivoimalla. KPO on osakkaana S-Voima Oy:ssä, joka puolestaan omistaa puolet tuulivoimaan viime vuosina merkittävästi investoineesta TuuliWatti Oy:stä. Yhtiö tuottaa ja myy tuulivoimalla tuotettua sähköä koko S-ryhmälle, ja tuulivoiman osuuden odotetaankin nousevan lähivuosina peräti 60 %:iin S-ryhmän käyttämästä sähköenergiasta.

Toimipaikoissa kaikki jätteet lajitellaan tarkasti. Kierrätettävä materiaali myydään edelleen jalostettavaksi. Myös asiakkaalle kierrätys on tehty mahdollisimman vaivattomaksi. Jopa 40 kauppapaikan yhteyteen on sijoitettu yleinen ekopiste joita asiakkaat voivat hyödyntää kauppapaikassa asioidessaan.

Osuuskauppa KPO:ssa pyritään ottamaan ympäristöasiat huomioon myös luontevana osana arjen rutiineja. Pieninä esimerkkeinä arjen vastuullisesta toiminnasta ovat ABC-ketjussa, ravintoloissa ja Prisman saniteettitiloissa käytettävät käsipyyhejärjestelmät. Käyttämällä niitä sen sijaan, että kädet kuivattaisiin paperikäsipyyhkeeseen kuormitetaan luontoa 2,5 kertaa vähemmän jokaista kuivauskertaa kohden. Nämä arjen ekovalinnat monistautuvat suurten asiakasmäärien vuoksi merkittäviksi.