Ansvar som en del av andelsverksamheten

Inom Handelslaget KPO betyder ansvarstagande ekonomiska, sociala och miljömässiga värderingar som syns framför allt i satsningar på det egna området.

Ansvaret att bidra till att det egna området och de människor som bor där ska må bra är en naturlig del av den kooperativa företagsformen. Ambitionen är att erbjuda så heltäckande service som möjligt genom att inom KPO:s område investera också i sådana kommuner där befolkningen minskar och servicen skärs ner. Lönsamheten ligger ändå alltid som grund för en ansvarsfull affärsrörelse. Både verksamheten och investeringarna utvärderas kontinuerligt för att KPO ska kunna garantera lösningar som alla ägarkunder är betjänta av. När konkurrenskraften har försvagats tvingas KPO ändå ibland fatta svåra beslut, till exempel att lägga ner ett verksamhetsställe.

Ansvar och stabilitet garanteras av att ett handelslag inte kan övertas, köpas eller säljas. Det kan inte heller flyttas till bättre marknader, och verksamheten kan inte styras enbart med tanke på att resultatet ska maximeras.

Dessutom har KPO en synnerligen betydelsefull sysselsättningseffekt inom sitt verksamhetsområde. Direkt och indirekt erbjuder handelslaget flera tusen arbetsplatser. Ytterligare köper KPO varje år produkter och tjänster för över 100 miljoner euro av mer än 2 400 österbottniska företag.

Stöd för motion, idrott och kultur

KPO är med och stöder verksamheten i många organisationer och allmännyttiga föreningar i verksamhetsområdet. När samarbetspartners väljs prioriteras sådana objekt och evenemang som rör så många människor som möjligt inom det egna området. Målsättningen med samarbetet är att skapa betydelsefulla förmåner till ägarkunderna, t.ex. rabatterat pris på inträdesbiljetter som ägarkunderna får genom att visa upp S-Förmånskortet.

Motionsintresset hos barn och unga stöds framför allt genom verksamhetsformen Supportrar. På basis av den Bonus som supportrarna tillsammans har tjänat in bestäms en stödsumma som handelslaget betalar till sällskapet. Med stöd av det riksomfattande samarbetet mellan S-gruppen och Finlands Bollförbund har dessutom sex multiplaner redan byggts upp inom KPO:s område. Planerna får användas av alla barn oberoende av om de är medlemmar i någon idrottsförening eller inte.

Ekologiska lösningar

Energieffektivitet och miljövärden har redan i många år spelat en central roll när KPO har byggt, renoverat och rustat upp sina verksamhetsställen. Nya byggnader får nästan utan undantag bergvärme som uppvärmningsform. Kondensvärme från kylanläggningarna tas tillvara och används i uppvärmningen av fastigheten. Nya kylanläggningar drivs i sin tur oftast med miljövänlig koldioxid. Olika lösningar som minskar energiförbrukningen undersöks kontinuerligt, och erfarenheterna utnyttjas i nya projekt. Redan nu utgörs KPO:s investeringar till betydande del av energiinvesteringar i gamla fastigheter.

Energiförbrukningen följs upp och jämförs allt noggrannare också på butiksnivå. Betydande besparingar har nåtts, i synnerhet genom energieffektiv led-teknik och ny kylteknik. Fler kyl- och frysskåp och –diskar har försetts med lock och dörrar, som förhindrar att nedkyld luft försvinner ut i butikslokalen.

I fråga om energiförbrukningen omsätts miljövärderingarna allt bättre i praktiken då 36 procent av KPO:s elförbrukning redan nu produceras med vindkraft. KPO är delägare i S-Voima Oy, som i sin tur äger hälften av TuuliWatti Oy, som på senare år har gjort betydande investeringar i vindkraft. Bolaget producerar och säljer vindkraftsel till hela S-gruppen. Under de närmaste åren väntas vindkraftens andel ytterligare stiga till hela 60 procent av den elenergi som S-gruppen förbrukar.

På verksamhetsställena sorteras allt avfall omsorgsfullt. Återvinningsbart material säljs vidare till förädling. Också för kunderna har återvinningen gjorts så behändig som möjligt. I anslutning till hela 40 försäljningsställen har allmänna ekopunkter ordnats, så att kunderna ska kunna använda dem samtidigt som de besöker butiken.

Inom Handelslaget KPO strävar man efter att också hänsyn till miljön ska vara en naturlig del av de normala dagsrutinerna. Handdukssystemen som används i sanitetsutrymmena i kedjorna ABC och Prisma och på restaurangerna är små exempel på ansvarsfull verksamhet till vardags. Genom att använda dem i stället för engångsdukar av papper minskar man miljöpåverkan av varje torkning med 60 procent (??). Det stora antalet kunder gör att de här alldagliga miljövalen får en mångdubbel effekt.