Handelslaget KPO:s val

Handelslaget KPO verkar inom de ekonomiska regionerna Karleby, Vasa, Jakobstad och Ylivieska, och är ett av de största regionala handelslagen i Finland. KPO ägs av över 125 000 ägarkunder. 
 
I mars 2020 väljs bland ägarna i KPO genom val 70 ledamöter i fullmäktige, som är ägarkundernas språkrör. Genom att ställa upp som kandidat i valet och rösta, får du din röst hörd i ditt eget handelslag. Nu är det för första gången möjligt att rösta på din kandidat elektroniskt.

Vad gör fullmäktige?

KPO:s fullmäktige  beslutar bl.a. om handelslagets bokslut och vinstfördelning samt väljer förvaltningsråd och revisorer. Dessutom förmedlar fullmäktige ägarnas önskemål och tankar till handelslagets administration och ledning. Fullmäktige sammanträder två gånger årligen.
 

Kunde jag vara kandidat?

Kandidaten förutsätts vara minst 18 år fyllda och personmedlem i Handelslaget KPO vid slutet av år 2019. Kandidaterna ska också bo inom KPO:s verksamhetsområde.
 

Ställa upp som kandidat

Minst tre röstberättigade medlemmar i KPO som bor inom KPO:s medlemsområde kan samla ihop en kandidatanmälan inför valet.  På samma anmälan kan det finnas minst en och högst två gånger så många kandidater som totalt kan väljas in från medlemsområdet, och de ska vara medlemmar bosatta i samma medlemsområde.

KPO har tre medlemsområden:
 

- Medlemsområde A: Korsholm, Korsnäs, Laihela, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå. Från det här området väljs 24 ledamöter
- Medlemsområde B: Evijärvi, Halso, Jakobstad, Kannus, Kaustby, Kinnula, Karleby, Kronoby, Lappajärvi, Lestijärvi, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre, Perho, Toholampi och Vetil. Från det här området väljs 30 ledamöter
- Medlemsområde C: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulais, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska. Från det här området väljs 16 ledamöter
En kandidatanmälan som sammanställs t.ex.  inom medlemsområde A ska alltså innehålla minst en och högst 48 kandidater.  

Kandidatnomineringen för 2020 års fullmäktigeval i Handelslaget KPO pågår 2.12.2019–20.1.2020.
 
 
 

 

Kandidatnomineringen för 2020 års fullmäktigeval i Handelslaget KPO har tagit slut. Röstningstiden i valet pågor 1-16.3.2020

Så här röstar du i valet
 

Fullmäktige i handelslaget KPO väljs genom direkt val. Det betyder att rösten avges direkt åt en kandidat, de som får flest röster inom varje medlemsområde blir invalda.  
Ägarkunderna röstar till fullmäktige kandidater från det medlemsområde där de själva bor. Ägarkunder som bor utanför alla medlemsområden kan rösta på godtycklig kandidat.
 
Röstsedeln och anvisningar om röstningen levereras till de röstberättigade medlemmarna i Handelslaget KPO innan röstningen inleds i början av februari. Den egentliga röstningstiden pågår 1–16.3.2020.