Handelslaget KPO:s val

Handelslaget KPO verkar inom de ekonomiska regionerna Karleby, Vasa, Jakobstad och Ylivieska, och är ett av de största regionala handelslagen i Finland. KPO ägs av över 125 000 ägarkunder.  Bland ägarna i KPO valdes genom val 1-16.3.2020 70 ledamöter till fullmäktige, som är ägarkundernas språkrör. 
 

Jussi Virtanen vann den Toyota Yaris personbil som lottades ut i samband med valet.

 

Fullmäktige 2020-2023

Handelslaget KPO har valt ett nytt fullmäktige för perioden 2020–2023. Via de nedanstående länkarna kan du se vilka som valdes in och alla kandidaters röstetal per medlemsområde.

Invalda i fullmäktige
Alla kandidaters röstetal

 

Vad gör fullmäktige?

KPO:s fullmäktige  beslutar bl.a. om handelslagets bokslut och vinstfördelning samt väljer förvaltningsråd och revisorer. Dessutom förmedlar fullmäktige ägarnas önskemål och tankar till handelslagets administration och ledning. Fullmäktige sammanträder två gånger årligen.
 

 

Vid frågor gällande valet, kan du skicka e-post till addressen kpo.vaalit@sok.fi. Vi betjänar må-fr kl 8-16.