24.10.2019

Handelslagets bulletin 24.10.2019

Utflykt till butiken: Handelslaget KPO bjuder in elever i de lägre årskurserna att ta del av butiksvärlden

Varifrån kommer produkterna som finns i hyllorna i matbutiken? Vilka uppgifter framgår av produktförpackningarna? Hur känner man igen inhemsk mat? Över 200 elever får i höst ta del av butiksvärlden i Handelslaget KPO:s S-marketar). Bakgrunden är en undervisningshelhet som S-gruppen och Föreningen Matinformation tillhandahåller för skolor.

Utflykt till butiken är en helhet vars syfte är att stödja idén om att "föra ut undervisningen ur klassrummet" enligt läroplanen och uppmuntra till att hitta nya lärmiljöer även utanför skolan.

– Utflykt till butiken ger elever i de lägre årskurserna en chans att lära sig konsumentkunskaper på ett sätt som inte är möjligt i klassrummet. På utflykten får eleverna också öva på sina färdigheter att arbeta i grupp och deras delaktighet i planeringen av skolarbetet stärks. Utflykten lämpar sig bäst för elever i årskurs 3–4, säger Anni-Mari Syväniemi, verksamhetschef för Matinformation.

– Det är viktigt att tillhandahålla information om butiksvärlden för barn och unga. Till exempel lär information om matens väg till butiken och om matsvinn eleverna att förstå produkternas bakgrund och att uppskatta mat. Besöket i butikslokalerna och intervjun med personalen uppmuntrar eleverna att utveckla sina konsumentkunskaper, säger Handelslaget KPO:s kommunikations- och kundrelationschef Mikko Keskinen.

Inom Handelslaget KPO:s område görs det utflykter på 15 orter under detta läsår och totalt över 200 elever får ta del av butiksvärlden.

–Jag är väldigt intresserad av så kallade autentiska lärmiljöer var du kan finna informationen runtom dig samt upptäcka dessa på ett konkret sätt. Utflykten till butiken lämpar sig utmärkt i läroplanen för fjärde klassister. Helheten är klar och dess syfte är att främja hälsosammare matvanor och stöda medvetna konsumentval, berättar rektorn Pertti Kuosmanen från Hollhagens skola i Karleby.

Innehåll på S-kanava med sakordet: Kpo, Lapset, Nuoret