20.2.2019

Handelslagets bulletin 20.02.2019

Terjärv S-market rustas upp radikalt och ändras till Sale-butik

Vid Handelslaget KPO:s butik i Terjärv pågår en modernisering som gör att den nuvarande butiken kommer att förnyas helt och hållet vad gäller all inredning, miljön och tekniken – med beaktande av energieffektiviteten. I sommar kommer också fastighetens yttre att få en ny uppsyn. Butiken betjänar kunderna normalt också under den tid som upprustningen pågår. Interiören kommer att bli klar i början av april, och då ändras också affärskonceptet så att butiken blir en Sale-butik.

Efter omändringarna kommer sortimentet i butiken att i högre grad än tidigare motsvara de behov som kunderna i Terjärvområdet har. Den nya inredningen tillåter också ett betydligt större utbud; i synnerhet i fråga om färskvaror och djupfrysta produkter. Och det kommer att gå ännu enklare och snabbare än förr att handla här. Butiken håller öppet klockan 7.00-21.00 alla dagar utom söndagar, då den är öppen klockan 12.00 – 18.00.  I Terjärv erbjuds också framöver följande tilläggstjänster: S-Bankens kontaktpunkt, Veikkaus och Postis tjänster.
 
"Vi utvecklar sortimentet och tillgången så att utbudet också i fortsättningen är komplett och utökas i exakt de produktgrupper som våra kunder har önskat och med de varor som kunderna köper i butiken", konstaterar Jarmo Palola, direktör för Handelslaget KPO:s S-market- och Sale-grupp.  

Innehåll på S-kanava med sakordet: Kpo