22.3.2019

Handelslagets bulletin 22.03.2019

S-market Lappajärvi har nått taklagshöjd

Arbetet med att bygga den nya S-marketen i Lappajärvi har nu kommit fram till taklagsskedet. Byggnadsarbetet inleddes hösten 2018, och fredagen den 22 mars firades taklagsfesten. Som huvudentreprenör fungerar Rakennus-Korpela Oy från Räyrinki och som huvudplanerare Oy Polyplan Ab från Vasa.

Den nya S-marketen och ABC-bränslestationen reser sig vid korsningen mellan Kärnäntie och Maneesintie i centrum av Lappajärvi. Också en Alkobutik kommer att placeras intill S-marketen. När Handelslaget KPO planerar och bygger upp sina verksamhetsställen spelar energieffektiviteten och miljövärdena en central roll. Den nya S-marketen ska värmas upp med fjärrvärme och också kondensvärme från kylutrustningen kommer att utnyttjas i uppvärmningen. Med hjälp av paneler som monteras på byggnadens tak kommer dessutom solenergi att fungera som en kompletterande energikälla. Butikens kylsystem drivs med miljövänlig koldioxid, och energieffektiv LED-belysning sörjer för ljuset i hela fastigheten och också på gårdsområdena.

"Den nya butiken kommer långt in i framtiden att trygga tidsenliga och utvecklingsdugliga butikstjänster vad gäller dagligvaror och bränsle", konstaterar Jarmo Palola, direktör för Handelslaget KPO:s S-market- och Sale-grupp.

Den nya S-marketen i Lappajärvi öppnas sommaren 2019.

Innehåll på S-kanava med sakordet: Kpo