5.6.2019

Handelslagets bulletin 05.06.2019

S-market Alavieska och S-market Vetil har fått ny skepnad

Renoveringsarbetena på S-marketarna i Vetil och i Alavieska är nu avslutade. Syftet med renoveringarna var att modernisera butiksmiljöerna och inredningarna samt att utveckla sortimenten så att de bättre än tidigare motsvarar kundernas behov.

Marketarnas kylsystem och alla kylanordningar har bytts ut för att bättre miljövänlighet och energieffektivitet ska kunna uppnås. Kassaområdena har fått nytt utseende tack vara nya kassadiskar, och den gamla belysningen i butikerna har ersatts av energieffektiva LED-belysningsarmaturer. De nya inredningarna sparar både utrymme och energi, och det har gjort det möjligt att också utöka sortimenten. I synnerhet utbudet av färska produkter är nu större än förr.
 
Det är redan många år sedan butikerna i Vetil och i Alavieska senast renoverades, och nu var det rätt tid att uppdatera och fräscha upp butikernas uppsyn. Vid renoveringarna har särskild uppvärksamhet fästs vid att det ska gå smidigt för kunderna att göra sina inköp. Samtidigt justerades sortimenten så att de bättre än tidigare motsvarar kundernas konsumtionsbehov", konstaterar Jarmo Palola, direktör för KPO:s S-market- och Sale-grupp.
  
 

Innehåll på S-kanava med sakordet: Kpo