7.6.2019

Handelslagets bulletin 07.06.2019

Nya S-market Lappajärvi har öppnats

I dag, den 7 juni 2019, har Handelslaget KPO öppnat en ny S-market och en ABC-bränslestation i Lappajärvi. Den nya S-marketen ligger i centrum av Lappajärvi, vid Kärnäntie 6. S-marketen invigdes av Lappajärvi kommundirektör Tuomo Lehtiniemi och Handelslaget KPO:s verkställande direktör Kim Biskop.

Den nya butiken har en försäljningsyta på drygt 1 000 kvadratmeter, och det produktsortiment av daglig- och bruksvaror som den erbjuder sina kunder är nu mera omfattande än tidigare. Två självbetjäningskassor gör att det nu går snabbare än förr att göra i synnerhet små inköp.

Butikens utbud kompletteras av en ABC-bränslestation, en uttagsautomat och av en Alko-butik som har flyttat in i samma fastighet. Den nya butikens centrala läge och öppna parkeringsområde med breda parkeringsplatser gör det betydligt enklare än förr att handla här.

Modern butik och energisnåla lösningar

S-marketen värms upp med fjärrvärme, och också kondensvärme från kylanordningarna tas tillvara i uppvärmningen. Som kompletterande energikälla kommer dessutom solenergi att utnyttjas med hjälp av de solpaneler som har monterats på taket. Butikens kylsystem drivs med miljövänlig koldioxid, och energieffektiv LED-belysningen sörjer för ljuset i hela fastigheten och även på gårdsområdena.

"Den nya butiken säkerställer att Lappajärvi har modern och utvecklingsduglig butiksservice för lång tid framöver. Sortimenten blir mera mångsidiga, och för kunderna går det mycket behändigt att sköta sina inköp här", konstaterar Jarmo Palola, direktör för Handelslaget KPO:s S-market- och Sale-grupp. 

Innehåll på S-kanava med sakordet: Avajaiset, Kpo