8.5.2019

Handelslagets bulletin 08.05.2019

Lekdag på gårdsplanen vid Villa Sandviken

Villa Sandviken ordnar i samarbete med Mannerheims barnskyddsförbunds förening i Vasa ett evenemang kallat Lekdagen. Lekdagen arrangeras i parken runt Villa Sandviken lördagen den 11 maj kl. 10-12.30. Tillställningen riktar sig till barn i lek- och lågstadieåldern.

"Villa Sandviken vill vara med och stöda den nationella Lekveckan som kulminerar i den riksomfattande Lekdagen den 11 maj. Vi vill bidra till att folk i olika åldrar samlas för att tillbringa tid med att leka tillsammans. Och området runt Villan lämpar sig alldeles utmärkt för lekar", berättar Villa Sandvikens restaurangdirektör Susanna Kivikko.

Under evenemanget kommer man att leka traditionella, organiserade lekar. På programmet står också ansiktsmålning och pinspyssel. Gratis saft och cookies till dem som är med i lekarna kommer att serveras på Villans gårdsplan. Till barnens förtjusning kommer också Onni Orava att finnas på plats. Prisma Vasa och NYQS är med och understöder evenemanget.


 

Innehåll på S-kanava med sakordet: Kpo