14.11.2019

Handelslagets bulletin 14.11.2019

KPO utvidgar näthandeln med mat

Handelslaget KPO inleder näthandel med mat vid alla sina fyra Prismaenheter, i Karleby, Vasa, Jakobstad och Ylivieska, under förra hälften av 2020.

KPO har pilotkört näthandel med mat, Butikskasse-tjänsten, vid S-market Kallestorg redan i flera år. Då Butikskassen vid Prisma i Karleby öppnas, avslutas pilotprojektet vid S-market Kallestorg, och avhämtningsstället flyttas till S-market Nivala, där man fortsätter pilotprojektet och testar näthandeln med mat i en lite mindre stad.


"Också om näthandeln med dagligvaror för närvarande är ca en procent av totalförsäljningen, växer näthandeln med mat varje år med ett tvåsiffrigt procenttal. Våra engagerade ägarkunder önskar sig fler digitala tjänster att underlätta vardagslivet, senast snabbkassorna i våra butiker. Våra kunder har önskat sig ett bredare sortiment i näthandeln med mat. Genom att inleda näthandel med mat vid våra Prismaenheter kan vi erbjuda kunderna hela livsmedelssortimentet i Prisma", berättar Kim Biskop, verkställande direktör vid Handelslaget KPO.

"Vi inleder näthandeln med mat vid Prismaenheterna med avhämtningstjänst, men vi har för avsikt att börja med hemtransport strax därefter. Privata hushåll vill också kunna köpa livsmedel bekvämt", säger Antti Paananen, branschdirektör vid Handelslaget KPO.
I Butikskasse-tjänsten beställer kunden sina matinköp på nätet och väljer där köpställe och en lämplig avhämtningstid för sina inköp och avhämtar sina inköp från avhämtningsluckorna på Prisma, och det här förenklar ju rutinerna i den jäktade vardagen betydligt", fortsätter Paananen.

 

Innehåll på S-kanava med sakordet: Kpo, Tilaa ruokaa, Verkkokauppa