8.2.2019

Handelslagets bulletin 08.02.2019

Handelslaget KPO har minskat sin energiförbrukning med 15 procent

Handelslaget KPO:s energiförbrukning har från år 2016 till år 2018 sjunkit med närmare 15 procent, vilket motsvarar årsförbrukningen i cirka 600 eluppvärmda enfamiljshus. Till de största energislukarna på KPO:s verksamhetsställen hör kylanläggningarna och belysningen i butikerna. Genom att effektivisera och sanera dem har avsevärda besparingar uppnåtts.

I kylanläggningarna produceras den kylning som marketarnas kylutrustning behöver. Nya kylanläggningar som använder koldioxid som kylmedel finns redan i tolv butiker. På årsnivå sparar de här kylanläggningarna 20-25 procent av energin. KPO:s alla verksamhetsställen kommer före år 2030 att ha kylanläggningar som drivs med miljövänligt kylmedel.

Också belysningsarmaturerna i KPO:s butiker kommer att bytas ut mot ny led-belysning som sparar både energi och miljö. "Tack vare ändrad belysning sjönk elförbrukningen på t.ex. Prisma i Ylivieska med 21,6 procent, vilket är lika mycket som 50 eluppvärmda enfamiljshus förbrukar på ett år", berättar Handelslaget KPO:s energiexpert Tommi Kiiskilä. Led-belysning är nu i bruk på mer än hälften av KPO:s verksamhetsställen, och kommer att vara installerad på alla verksamhetsställen före utgången av år 2020.

KPO satsar inte bara på besparingar utan också på användning av förnybar energi. "År 2018 var nästan 60 procent av den el vi förbrukade producerad med S-gruppens egen förnybara och inhemska vindkraft. Vi försöker också kontinuerligt finna nya energieffektiva lösningar för byggnadsverksamheten. S-market Lappajärvi, som är under byggnad, är KPO:s första verksamhetsställe som kommer att utnyttja solenergi med hjälp av solpaneler som ska installeras på taket" fortsätter Kiiskilä.
 


 

Innehåll på S-kanava med sakordet: Kpo, Vastuullisuus