20.6.2019

Handelslagets bulletin 20.06.2019

Detaljplanen för ett andra Prisma-varuhus i Vasa har fastställts

Den detaljplan som omfattar den tomt i Liselund i Vasa där KPO planerar att bygga upp ett nytt Prisma-varuhus har nu vunnit laga kraft. Handelslaget KPO har redan en längre tid sökt ett ställe för ett nytt Prisma. Det är utmanande att utveckla sortimentet i den nuvarande Prisma-fastigheten, och mera plats behövs nödvändigt för i synnerhet bruksvaruhandeln och parkeringen.

Ett andra Prisma-varuhus i Vasa har som projekt varit aktuellt i mer än tio år. Nu när detaljplanen har vunnit laga kraft kommer KPO omedelbart att inleda processen att mera ingående planera varuhuset med tanke på bygglov. Tidtabellen för byggandet preciseras i takt med att planeringen avancerar.

"Det här är en glädjens dag", konstaterar Handelslaget KPO:s verkställande direktör Kim Biskop. "Projektet har dragit så länge ut på tiden att de personer som har varit med till stor del har hunnit bytas ut, både hos oss och inom Vasa stad", fortsätter han.

Detaljplanen för Prisma är en del av den uppdatering av detaljplanen som har genomförts i Liselund, och den omfattar även andra aktörers projekt.

 

Innehåll på S-kanava med sakordet: Kpo