Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in
I Handelslaget  KPO:s och S-gruppens personregister behandlas personuppgifter om kunder, personal och affärspartner. Uppgifterna som behandlas i respektive personregister grundar sig på användningssyftet för uppgifterna i registret. I personregistren behandlar vi endast uppgifter som är nödvändiga för användningssyftet. Det finns närmare information i dataskyddsbeskrivningen för varje personregister.  S-gruppens personregister >>

För vilka syften använder vi dina personuppgifter
Vi använder uppgifterna i Handelslaget  KPO:s och S-gruppens personregister för syften som på förhand fastställts för varje register. Användningssyftena kan, beroende av registret, vara åtgärder som anknyter till till exempel skötsel av kundrelationer eller anställningar.. Det finns närmare information i dataskyddsbeskrivningen för varje personregister. S-gruppens personregister >>

Varifrån får vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter i Handelslaget  KPO:s och S-gruppens personregister är huvudsakligen sådana som du själv har gett t.ex. då du anslöt dig som ägarkund, ingick arbetsavtal eller något annat avtal med någon registerhållare i S-gruppen och senare, t.ex. under din kundrelation eller anställning. Det finns närmare information i dataskyddsbeskrivningen för varje personregister. S-gruppens personregister >>

Rättsgrunderna för behandlingen av personuppgifter
Det finns flera rättsgrunder, såsom lag, avtal, medgivande eller berättigat intresse, för behandlingen av personuppgifter i Handelslaget  KPO:s och S-gruppens personregister. Det finns närmare information i dataskyddsbeskrivningen för varje personregister. S-gruppens personregister >>

Vem behandlar dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast av sådana anställda hos Handelslaget  KPO:s, S-gruppen och våra tjänsteleverantörer i vars arbetsuppgifter det ingår. Vi behandlar alltid dina personuppgifter omsorgsfullt och iakttar god databehandlingssed.