Information om cookies

Vad är en cookie och till vad används cookies?


En cookie är en liten textfil, som användarens webbläsare lagrar i användarens terminal. Cookies innehåller en anonym unik ID, med vilken vi kan känna igen och räkna webbläsarna som besöker vår webbplats. Vi använder också cookieliknande teknik som kallas "webblagring" (eng. Web storage API) eller webbsignaler (t.ex. pixlar) för lagring av motsvarade identifikationer. I den här informationen avses med cookie alla teknologier med motsvarande funktion.
Med cookies kan vi samla information om hur och när våra tjänster används, t.ex. från vilken webbplats användaren har kommit till tjänsten, när och vilka av våra webbplatser användaren har besökt, vilka produktpuffar användaren har sett och klickat på, vilken webbläsare användaren använder, vilken upplösning användarens skärm har, vilket operativsystem och vilken version som används.


Vi utnyttjar cookies och annan motsvarande teknik för statistisk uppföljning av besökarna på våra webbplatser och för mätning av reklamens effektivitet. Vi kan t.ex. samla information om marknadsförings-e-post och nyhetsbrev för att få reda på om de har öppnats och om de har lett till åtgärder, t.ex. besök i en webbutik. I syfte att förbättra användarupplevelsen av våra webbplatser kan vi genomföra kortvariga undersökningar, i vilka vi också kan lagra uppgifter om muskursorns rörelser och klickar på vissa sidor.
Vi använder cookies då vi riktar reklam. Användare ka

n i våra samarbetspartners nätverk t.ex. se reklam om produkter de har sett på i vår webbutik.
Användare kan inte identifieras på basis av enbart cookies. Om användaren loggar in på vår tjänst, kan informationen som samlats med cookies enligt lagstiftningen om dataskydd kopplas till en identifierad användare, om användaren har tillåtit användning av riktande cookies.
Vi kan lägga webbsignaler i e-postbrev eller marknadsföringsmaterial för att få veta hur väl marknadsföringsmaterialet når mottagaren.


Dessutom innehåller våra webbplatser tidvis våra samarbetspartners webbsignaler, som laddas från samarbetspartnernas servrar. Webbsignaler utnyttjas för reklam och marknadsföring, de hjälper oss att utveckla statistiken om hur ofta reklamer klickas och hur ofta de ledde till köptransaktioner på vår eller annonsörens webbplats.


Cookies satta av tredje parter kan följa användaren genom S-gruppens webbplatser och följa användarens nätbeteende på de olika webbplatserna.

Cookies och datasäkerhet

S-gruppen ger användaren möjligheten att reglera användningen av cookies. Det finns fyra grupper av cookies. Automatiska cookies och prestandacookies är på som standard. Automatiska cookies behövs för att webbplatsen ska fungera, och de kan inte stängas av. Användaren kan uttryckligen förbjuda användningen av prestandacookies. Användningen av automatiska cookies, prestandacookies och webbsignaler är baserad på berättigat intresse enligt dataskyddslagstiftningen.


Cookies som anknyter till riktande och reklam fungerar om användaren har gett sitt medgivande. Då kan vi också identifiera en inloggad användare och kan kombinera användarens webbläsarbeteende med S-gruppens ägarkunds- och kundregister på webbplatser där godkännande av S-gruppens cookies är i bruk. Läs mer i S-gruppens detaljerade information om dataskydd


Behandlingen av personuppgifter i cookies för riktande och reklam är grundad på tillstånd av användaren. Användaren kan ändra inställningarna för sitt medgivande på webbläsarens inställningar för cookies. Användaren kan gå till inställningarna för cookies via länken i undertexterna på den här sidan. Detta påverkar ändå inte material som redan samlats in. Sina till riktande cookies och reklam anknutna digitala fotavtryck kan användaren granska som inloggad i de egna uppgifterna.

Olika typer av cookies

Typ av cookie Syftet med användningen av cookies och dataskydd
Funktionella cookies Som funktionella cookies lagrar vi via din webbläsare automatiskt på din terminal cookies som gör det möjligt att använda tjänster och som behandlar uppgifter som är väsentliga för tjänstens funktion. Sådana uppgifter är bl.a. webbtjänstens språk- och andra inställningar, köpkorgens innehåll eller uppgifterna om din inloggning. 
Prestandacookies Vi lagrar prestanda- och analyscookies på din terminal. Med prestandacookies kan vi förbättra användarens upplevelse av tjänsten och tjänstens funktion. Med analyscookies identifierar vi användare som återkommer till webbplatsen och analyserar hyr tjänsten används. Med analyscookies kan vi identifiera användare av webbtjänster som loggat in på S-gruppens tjänster.
Funktionscookies Funktionscookies är cookies som S-gruppen har producerat för webbtjänsterna och som lagras på din terminal. Med funktionscookies kan vi erbjuda dig personifierade tjänster och innehåll, som exempelvis erbjudanden. Med cookies samlar vi information om hurdana innehåll, tjänster och produkter du är intresserad av.
Reklamcookies Reklamcookies är cookies för marknadsföring som vi lagrar på din terminal. Med reklamcookies kan vi rikta reklam till dig på andra webbplatser och i sociala medier.

 

Insamlade uppgifter

  Insamlad uppgift Användningssyfte Typ av cookie
Google Analytics Specificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatser Vi använder uppgiften vid uppföljning av besökare och för mätning av marknadsföringskampanjer Vi sammanför inte uppgiften med identifierade kunder Prestandacookies
Identifiering av SOK Webbtjänster Kundens besök på S-gruppens olika webbplatser Då kunden identifierar sig på S-gruppens webbplatser, är kunden identifierad på S-gruppens samtliga tjänster. Kunden behöver inte logga in på nytt till olika tjänster. Prestandacookies
TNS ScoreCard Research Besök på S-gruppens webbplatser FIAM producerar officiella  tal för antal digitala kunder på webbplatser Prestandacookies
CrazyEgg Besök på S-gruppens webbplatser Test av webbplatser, dvs. s.k. A/B-testning Prestandacookies
Visual Website Optimizer Besök på S-gruppens webbplatser Test av webbplatser, dvs. s.k. A/B-testning Prestandacookies
DoubleClick Besök på webbplatser, information som anknyter till användare eller reklamkampanjer (såsom besök på andra än S-gruppens webbplatser, där man har visat S-gruppens reklam. Riktning och mätning av reklam Reklamcookies
Adobe Audience Manager Specificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatser Skapande av målgrupper av besökare på S-gruppens webbplatser för att reklamverksamheten utanför S-gruppens webbplatser ska vara bättre riktad Reklamcookies
Facebook Specificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatser Riktning och mätning av reklam Reklamcookies
Puff Specificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatser Personifiering: erbjuda produktrekommendationer på S-gruppens webbplatser Nödvändiga cookies
Google DoubleClick   Vi använder systemet Google DoubleClick for Publishers för visning av reklam på vår webbplats. Google samlar information för självständiga användningsändamål. Läs mer i Googles information om dataskydd Reklamcookies
New Relic   Vi använder cookien New Relic för mätning av laddningstiden förwebbplatsen i syfte att förbättra kundupplevelsen. Nödvändiga cookies