Dataskydd i Handelslaget KPO

Vi hanterar personuppgifter i Handelslaget KPO för att kunna betjäna dig så bra som möjligt. Vi har personuppgifter om vår personal, våra kunder och våra affärspartner. Personuppgifter är till exempel förnamn, släktnamn, personbeteckning, telefonnummer eller information om användning av en tjänst.

I S-gruppen har vi ordnat behandlingen av personuppgifter i olika personregister enligt syftet för uppgifterna. Sålunda används till exempel uppgifterna i responsregistret endast för behandling av respons. Varje företag i S-gruppen fingerar som en så kallad registerhållare för sina egna personregister. Se närmare under S-gruppens personregister.

Principerna för dataskydd

Bekanta dig med S-gruppens principer för dataskydd.

 

Läs mer

Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka syften.

 

Läs mer

Dina rättigheter

Se vilka rättigheter du har som registrerad.

 

Läs mer

Information om cookies

Behandling av personuppgifter på webbplatser och i mobilapplikationer.

 

Läs mer

Hur du kan ta kontakt

Så här utnyttjar du dina rättigheter.

 

Läs mer

S-gruppens personregister

Bekanta dig med S-gruppens registerhållare och personregister.

 

Läs mer

Tietosuoja - CSS