Sponsring

Handelslaget KPO deltar mångsidigt i utvecklingen av sitt verksamhetsområde. Vid sidan om arbetet med det egna verksamhetsnätet och kundrelationerna stöder KPO utvalda idrottsföreningar, kulturverksamhet, föreningar och sammanslutningar. KPO ordnar också evenemang och deltar i olika evenemang, där ägarkunderna får förmåner.

Anvisning för sponsring

KPO är med och stöder speciellt olika projekt inom sitt eget verksamhetsområde. Sponsorerings bidrag kan ansökas till föreningar, sammanslutningar, samfund samt till olika evenemang - ej till privatpersoner.

På grund av det stora antalet förfrågningar om sponsring, förutsätter KPO alltid skriftliga ansökningar avfattade på KPO:s ansökningsblankett för samarbete.

Ansökningsblankett

Ansökningarna ska skickas till Handelslaget KPO:s kontor, adress Prismavägen 1, 67700 Karleby.
Märk kuvertet "ANSÖKAN OM SPONSRING".

Ansökningarna behandlas sex gånger om året. Meddelande om att ansökan godkänts skickas efter beslutet till respektive aktör.

Supportrar

I supporterverksamheten samlar man in med egna uppköp pengar till sin favorit förening.

Läs mer

Ung Löfte

KPO:s stipendium Ungt löfte är avsett för ungdomar som siktar till toppen inom vetenskap, konst eller idrott.

Läs mer