Ungt Löfte -stipendium

KPO:s stipendium för Ungt löfte

KPO:s stipendium Ungt löfte är avsett för unga lovande personer eller grupper som siktar till toppen inom vetenskap, konst eller idrott. Stipendiet är avsett som ett incentiv som stöder den unga personens utveckling inom sin gren eller sitt fack. Stipendiet beviljas för ett år åt gången, och är på 500–1000 euro.

Ansök om stipendium

Ansökningskriterier:

  • idkar idrott, vetenskap eller konst
  • ung, under 25 år
  • hemma eller bosatt i KPO:s verksamhetsområde
  • lovande inom sin gren eller sitt fack, möjligheter att nå toppen
  • klara målsättningar inom grenen eller facket

Den sökande avfattar en fritt formulerad ansökan och bifogar de erforderliga bilagorna.
KPO beslutar årligen om vem/vilka får motta stipendium.
Stipendiet kan beviljas bara personer som uppfyller de ovanstående kriterierna.
Om det inte finns lämpliga kandidater, delas stipendiet inte ut.

Ansökningarna ska skickas till Handelslaget KPO:s kontor, Prismavägen 1, 67700 Karleby.
Märk kuvertet "ANSÖKAN KPO:s stipendium Ungt löfte".

Följande stipendium delas ut 2020.

Utdelade stipendier:

2019 Hanna Ray, skidåkare
2019 Antti Tuomela, längdhoppare
2018 Sofia Ketola, bågskytt
2018 Nathalie Blomqvist, friidrottare
2017 Otto Niittykoski, kombinerat
2017 Karoliina Ukskosi, orienterare
2016 Katri Mustola, friidrottare
 2016 Emelie Svenlin, skidåkare
 2016 Anu Tuomisto, orjenterare
 2016 Satu Tuomisto, orjenterare
 2015 Teemu Putkisto, bowlare
 2014 Olga Ahtinen, fotbollsspelare
 2013 Kirsi Nurmi, orjenterare
 2012 Tuomo Himanka, långdistansare i rullstol
 2011 Minna Somero, baletdanssare
 2010 Jani Neulaniemi, tävlingsdanssare
 2009 Tii-Maria Romar, alpinist
 2008 Kalle Lassila, skidåkare