Var med och stöd barnens och ungas verksamhet

I supporterverksamheten samlar man in med egna uppköp pengar till sin favorit förening. Supporterverksamheten innebär att handelslaget och ett sällskap genom ett separat avtal kommer överens om samarbete där de sympatisörer som anslutit sig som supportrar till det aktuella sällskapet koncentrerar sina inköp till Handelslaget KPO och S-gruppens övriga köpställen. Utgående från den sammanlagda Bonus som gruppen av supportrar har tjänat in bestäms en understödsumma som handelslaget betalar ut till det aktuella sällskapet. Att man fungerar som Supporter minskar inte den egna Bonusen.