Handelslagsval

Handelslagsvalet - KPO

Handelslaget KPO verkar inom Karleby, Vasa, Jakobstads och Ylivieska ekonomiområden och är ett av de största regionhandelslagen i Finland. KPO ägs av närmare 109 000 ägarkunder.
 

HANDELSLAGET KPO:s VAL INTRESSERADE MEDLEMMAR

Handelslaget KPO:s fullmäktigeval tog slut 14.3.2016. Antalet röster och röstningsprocenten steg avsevärt jämfört med förra valet. Antalet totala röster var 27 568 st, då det i förra valet var 17 582 st. Röstningsprocenten steg till 26,0 %, då det i förra valet var 19,1 %.

- Att antalet röster steg så här mycket värmer oss otroligt mycket. Medlemmarnas aktivitet speglar enligt mig i att KPO:s verksamhet upplevs viktigt på vårt område och att handelslagsverksamheten intresserar, säger Handelslaget KPO:s ekonomidirektör Matti Laukka. – Att nästan hälften av de invalda är nya berättar också något om aktiviteten.

Invalda ledamöten och suppleanter per röstningsområde i kandidatnumrets angiven ordningsföljd


Vad gör fullmäktige?

KPO:s fullmäktige fattar beslut bl.a. om handelslagets bokslut och vinstutdelning samt väljer förvaltningsråd och revisorer. Dessutom förmedlar fullmäktige ägarnas önskemål och tankar till handelslagets förvaltning och ledning. Fullmäktige sammanträder två gånger per år.

Erfarenheter av fullmäktigearbete, medlemmar berättar

Södra medlemsområdet, Jukka Mäntymaa, Vasa

- För min del var vägen in i fullmäktige egentligen en ren tillfällighet. Från tidigare kände jag två personer som hör till fullmäktigeförsamlingen, men för övrigt begränsade sig min kontakt med det egna handelslaget till S-Förmånskortet och Prisma. Fullmäktige består av vanliga människor. Där finns folk som är med i arbetslivet lika väl som pensionärer - advokater, poliser och personer med andra yrken. Fullmäktige representerar ett tvärsnitt av ägarmedlemmarna i området – och så ska det ju också vara. I handelslagskonceptet finns det ingen ansiktslös styrelse eller verkställande direktör, utan alla är med på fullmäktigemötena. På mötena är diskussionerna livliga, och ofta kommer de att handla om någon enskild Sale-butik eller S-market, eller till och med om vissa dagligvaror eller om någon speciell kundrespons. Trots att det talas mycket på fullmäktigemötena, fattar medlemmarna också beslut. Det beslut som ägarkunderna märker bäst har varit behandlingen av hur vinsten ska delas ut. Vinstutdelningen har redan blivit en "tradition" som de senaste åren har inneburit en ränta på 20 euro på andelsinsatsen. Som ägarkund och fullmäktigemedlem från Vasa upplever jag att Vasaområdets röst både syns och hörs ända i Karleby.

 

Mellersta medlemsområdet, Elina Tuikka, Lestijärvi

- Nu sitter jag min första period i fullmäktige. Det bästa med att vara fullmäktigemedlem är enligt min åsikt att man på möten och andra evenemang får information om och perspektiv på KPO:s och också hela S-gruppens verksamhet. Dessutom får man motiveringar till varför det t.ex. satsas på någon viss enhet nu, och så får man kännedom om vad som är att vänta senare. Man får också veta hur läget för tillfället är inom hela butiksbranschen och hur KPO klarar sig i dagens trängda situation. Den informationen kan man sedan när så behövs berätta vidare på den egna orten. På motsvarande sätt blir KPO:s branschansvariga och andra kontaktpersoner i någon mån bekanta, och då är det lättare att också mellan mötena ta kontakt med det egna handelslaget i frågor som gäller den lokala nivån. Ett sådant enkelt exempel är ärenden som gäller produktsortimentet. Att jag är med i fullmäktige har avgjort också ökat mitt eget intresse för KPO:s tjänster.

 

Norra medlemsområdet, Reijo Alakoski, Reisjärvi

- Inom KPO, liksom i handelslagsverksamheten i allmänhet, hörs ägarkundens röst. Den hörs tydligast via de personer som genom val har blivit utsedda till fullmäktigeledamöter. Och budskapen går fram i båda riktningarna. Själv har jag fått vara med och förmedla dessa budskap ända från år 2000. Enligt min åsikt har jag kunnat påverka många viktiga projekt inom vårt eget område, och jag har fått vara med och utveckla många projekt sedda ur ägarkundernas och de anställdas synvinkel. Ett utmärkt exempel på det är den nya och ståtliga S-market som öppnas i Reisjärvi i höst. Det projektet finslipades i åratal. Och där gick budskapen verkligen titt som tätt i vardera riktningen. Och nu står projektet snart klart!