Fullmäktige

Handelslaget KPO:s fullmäktige är organet som utövar den högsta beslutanderätten som tillkommer ägarna i regionhandelslaget i de ärenden som bestämts i lagar och stadgar.

KPO:s fullmäktige väljs bland handelslagets medlemmar vid val som förrättas vart fjärde år. Medlemmarna ställer upp kandidater för valet enligt en procedur som fastslås i valordningen för fullmäktige. Utöver sin egentliga funktion som verksamhetsorgan i handelslaget, har fullmäktige en viktig ställning som bred kontaktyta mellan ägarkunderna och handelslagets ledning.

Enligt stadgarna sammanträder fullmäktige två gånger om året. Vid vårstämman är de viktigaste uppgifterna att behandla bokslutet och vinstfördelningen, att bevilja förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet samt att välja utnämningskommittén som förbereder de personval som genomförs vid höststämman.

Fullmäktiges viktigaste uppgifter vid höstmötet val av medlemmar till förvaltningsrådet att ersätta dem som är i tur att avgå samt val av revisorer. Vid behov kan fullmäktige sammankomma till extraordinarie sammanträden.

Handelslaget KPO:s fullmäktige valdes i början av året 2016. Följande fullmäktigeval hålls år 2020.

Södra medlemsområdet A

Invalda ledamöter:

Andrejeff Pirjo Vaasa
Backström Ole Replot
Bogren Christer Övermalax
Bäck Bert Kvevlax
Cederborg Kenneth Vasa
Heinilä Miko Isokyrö
Hellman Per Vasa
Karikko Sebastian Vaasa
Kronqvist Anna-Lena Korsnäs
Luukkonen Hannu Vaasa
Miettinen Arja Vaasa
Mäntymaa Jukka Vaasa
Norrlin Fredrik Maxmo
Pukkinen Jaakko Isokyrö
Pääjärvi-Myllyaho Riitta Vaasa
Rinnasto Maria Vähäkyrö
Somppi Anita Laihia
Stenroos Sören Övermalax
Suomela Seija Vaasa
Söderberg Kurt Vörå  
Thölix Veronica Korsholm
Tolppanen Maria Vaasa
Vettenranta Marja Laihia
Viljanmaa Raija Laihia

Mellersta medlemsområdet B

Invalda ledamöter:

Annala Pauli Kokkola
Björkskog Jan Jakobstad
Bystedt Hillevi Karleby
Englund Conny Jakobstad
Frostdahl Steven Nykarleby
Heikkilä Antero Luoto
Hellstrand Kristiina Pietarsaari
Holmgård Kenneth Jakobstad
Innanen Sari Kokkola
Kaistila Kaarle Räyrinki
Koskela Eliisa Toholampi
Koskela Kari Pietarsaari
Luomala Kai Kannus
Mikkola Markku Teerijärvi
Peltomaa Anne Kokkola
Pettil Bo Kållby
Piispanen Sanna Kinnula
Porko Antti Kokkola
Riihimäki Pekka Perho
Saajoranta Pekka Kruunupyy
Salo Mauri Kälviä
Sandbacka Peter Nedervetil
Sipinen Helinä Pietarsaari
Storbjörk Jacob Jakobstad
Suvanto Vesa Pietarsaari
Syrjä Lars Kokkola
Torppa Päivi Veteli
Tunér Daniel Jakobstad

Norra medlemsområdet C

Invalda ledamöter:

Ahola Kyösti Haapavesi
Huhtakangas Sauli Ylivieska
Isokoski Juha Ylivieska
Jussila Riitta Ylivieska
Kärjä Simo Kalajoki
Lauhikari Antti Ylivieska
Lehto Pekka Ylivieska
Liias Sari Kalajoki
Nikula Maarit Haapajärvi
Nivala Marjo Nivala
Pelo Pekka Nivala
Rautio Marika Nivala
Reinikainen Tomi Kalajoki
Ristiluoma Sirkka Ylivieska
Soronen Mauno Haapavesi
Vesterinen Timo Haapajärvi
Vinkka Sirkku Ylivieska