Fullmäktige

Handelslaget KPO:s fullmäktige är organet som utövar den högsta beslutanderätten som tillkommer ägarna i regionhandelslaget i de ärenden som bestämts i lagar och stadgar.

KPO:s fullmäktige väljs bland handelslagets medlemmar vid val som förrättas vart fjärde år. Medlemmarna ställer upp kandidater för valet enligt en procedur som fastslås i valordningen för fullmäktige. Utöver sin egentliga funktion som verksamhetsorgan i handelslaget, har fullmäktige en viktig ställning som bred kontaktyta mellan ägarkunderna och handelslagets ledning.

Enligt stadgarna sammanträder fullmäktige två gånger om året. Vid vårstämman är de viktigaste uppgifterna att behandla bokslutet och vinstfördelningen, att bevilja förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet samt att välja utnämningskommittén som förbereder de personval som genomförs vid höststämman.

Fullmäktiges viktigaste uppgifter vid höstmötet val av medlemmar till förvaltningsrådet att ersätta dem som är i tur att avgå samt val av revisorer. Vid behov kan fullmäktige sammankomma till extraordinarie sammanträden.

Handelslaget KPO:s fullmäktige valdes i mars 2020. Följande fullmäktigeval hålls år 2024.

Södra medlemsområdet A

Invalda ledamöter:

Andrejeff Pirjo Vaasa
Armilo Sofia Laihia
Backlund Johan Oravais
Backstöm Ole Replot
Bogren Christer Malax
Båssar Christina Korsnäs
Dahlbäck Anders Vaasa
Grannas Fredrik Vörå
Heinonen Marko Vaasa
Hemming Helena Malax
Karppi Lauri Vaasa
Koivusalo Päivi Isokyrö
Koskinen Heli Vaasa
Luoma Kai Vaasa
Luukkonen Hannu Vaasa
Norrlin Fredrik Maxmo
Ohlis Karita Vörå
Pukkinen Jaakko Isokyrö
Pääjärvi-Myllyaho Riitta Vaasa
Rinnasto Maria Vähäkyrö
Somppi Anita Laihia
Tolppanen Maria Vaasa
Vettenranta Marja Laihia
Westerholm Micael Mustasaari

Mellersta medlemsområdet B

Invalda ledamöter:

Annala Pauli Kokkola
Anttila Toni Kaustinen
Collin Pirkko Kokkola
Englund Conny Jakobstad
Eriksson Roger Pedersöre
Frostdahl Steven Nykarleby
Harju-Karhula Tarja Kokkola
Hellstrand Kristiina Pietarsaari
Jylhä Sakari Kokkola
Kaistila Kaarle Veteli
Kiviniemi Sanna Kokkola
Kuoppala Hannu Lappajärvi
Luomala Kai Kannus
Lyyra Anna-Maija Pietarsaari
Mattsson Annika Pedersöre
Orjala Sirpa Kokkola
Peltomaa Anne Kokkola
Piippolainen Vuokko Pietarsaari
Piispanen Sanna Kinnula
Prittinen Timo Larsmo
Rautiola Piia Kannus
Riihimäki Pekka Perho
Saajoranta Pekka Kruunupyy
Salo Mauri Kokkola
Sandbacka Joacim Nedervetil
Sandkulla Marika Nedervetil
Sipinen Helinä Pietarsaari
Sjöskog Niclas Pedersöre
Suomela Kaisa Toholampi
Vik-Hästbacka Carita Pedersöre

Norra medlemsområdet C

Invalda ledamöter:

Alakoski Reijo Reisjärvi
Hannula Marika Nivala
Hirvi Anu Kalajoki
Huhtakangas Sauli Ylivieska
Isokoski Juha Ylivieska
Jussilainen Tuomas Nivala
Kauppinen Katjaana Haapajärvi
Lauhikari Antti Ylivieska
Nivala Marjo Nivala
Paavola Tuulikki Haapavesi
Rautiola Tero Oulainen
Ristiluoma Sirkka Ylivieska
Telinkangas Anu Kärsämäki
Vinkka Sirkku Ylivieska
Voltti Taneli Sievi
Vuollet Ville-Matti Kalajoki