Bonus

Upp till 5 % pengar tillbaka på inköpen

Bonus är den bäst kända ägarkundsförmånen. Det är ju inte så konstigt, eftersom man får Bonus på över 2000 verksamhetsställen: matbutiker, restauranger, varuhus, hotell, trafikbutiker... Upp till 5 % av inköpen under en månad.

Bonus löper upp för hela familjens inköp med S-Förmånskortet – och bonusprocenten stiger i takt med att inköpen ökar. Bonus betalas ut till huvudmedlemmens konto i S-Banken senast den 10:e följande månad. Du kan dagligen följa med hur bonusprocenten stiger och Bonus ökar: via mobilen, på nätet och via S-Förmånskortsterminalerna på verksamhetsställena.

 

Kolla din bonusdata i Oma S-kanava Logga in
 

Visste du det här om Bonus?

Bonus, dvs. återbäring på inköp, är ett till kooperation anknutet sätt att belöna handelslagets ägarkunder för att de utnyttjar dess tjänster.