Kundregistret och dataskyddet

S-gruppens ägarkunds- och kundregister innehåller grunduppgifterna om S-Förmånskortets användare, såsom namn och adressuppgifter. I registret sparas också uppgifterna om inköp,  som är grunden för utbetalning av Bonus, betalningssättsförmånen och en eventuell återbäring av överskott. Uppgifterna om inköp utnyttjas också per kundgrupp för utveckling av affärsverksamheten.

Säkerhetspraxis och sekretessreglerna för hanteringen och förvaringen av kunduppgifter är noggrant definierade så, att datasäkerheten är tryggad i alla lägen. Tillstånd till hantering och underhåll av uppgifterna har bara särskilt utsedda personer i S-gruppen och i företag som arbetar på uppdrag av S-gruppen och för dess räkning. Du kan själv kolla största delen av dina egna uppgifter i registret t.ex. i Oma S-kanava. Du kan också få ett registerutdrag med dina uppgifter genom att framföra en skriftlig undertecknad anhållan (länk till blanketten: www.s-kanava.fi/registerutdrag.) Registerutdraget sänds till dig gratis en gång om året.