Koillismaan Osuuskauppa – vastuullinen toimija Koillismaalla

Koillismaan Osuuskaupan tavoitteena on tuoda hyvät palvelut eri puolille Koillismaata. Koillismaan Osuuskauppa pyrkii toimialueensa omana kauppana myös myötävaikuttamaan toimialueensa vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ja tapahtumien onnistumiseen.

Koillismaan Osuuskauppa on investoinut viime vuosina erittäin voimakkaasti. Toimipaikkaverkosto on hyvässä kunnossa. Rakentamisessa ja kiinteistöjen käytössä ympäristöasiat on huomioitu merkittävänä tekijänä. Materiaalit ja kiinteistötekniikka on toteutettu energiatehokkuus, terveellisyys, kestävyys, helppohoitoisuus ja kunnossapitoasiat huomioiden. Elinkaari uusien kiinteistöjen rakentamisessa mahdollistaa toiminnan joustavan laajentamisen ilman suuria muutostöitä. Rakentamisvaiheen hyvällä suunnittelulla ehkäistään tarpeetonta rakennusmateriaalien hävikkiä ja jätteiden syntymistä. Kiinteistöjen lämmön, sähkön ja veden kulutusseuranta on myös otettu käyttöön. Oikea-aikaiseen huoltoon ja laitteistojen säätötoimenpiteisiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Jätehuollon osalta Koillismaan Osuuskaupalla on käytössä jätteiden lajittelu.  Hävikin vähentämiseen pyritään tehostamalla ja tarkentamalla tuotteiden tilausta. Pantillisten ja pantittomien palautuspullojen lisäksi kaupoissa otetaan vastaan pienparistoja ja -akkuja veloituksetta. Jatkossakin ympäristöasiat otetaan merkityksellisenä seikkana huomioon mm. uusien liikepaikkojen suunnittelussa.

Yhteiskuntavastuun kannalta on selvää, että toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä, sopimuksia sekä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Koillismaan Osuuskauppa huomioi toiminnassaan ympäristölainsäädännön vaatimukset. Suurena toimijana pystymme takaamaan tuotteiden turvallisuuden ja kuluttajansuojan toimivuuden. Koillismaan Osuuskaupan omistavat sen jäsenet eli paikalliset ihmiset.  Asioidessasi Koillismaan Osuuskaupan toimipaikoissa tuet samalla koko Koillis-Suomen kehittymistä entistä elinvoimaisemmaksi alueeksi.

Koillismaan Osuuskaupan vastuullisuusperiaatteet

Olemme asiakasta varten

 • Palkitsemme asiakasomistajat parhailla Bonuksilla.
 • Tarjoamme kilpailukykyiset hinnat, laadukkaat tuotteet ja kattavan palveluverkoston.
 • Palvelemme asiakkaita rehellisesti ja ystävällisesti sekä toimimme eettisesti.
 • Mahdollistamme asiakkaille vastuullisten valintojen tekemisen tarjoamalla turvallisia, sekä eettisesti että ympäristön kannalta kestäviä, tuotteita ja palveluja.

Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä

 • Edistämme työyhteisöjen monimuotoisuutta ja samanarvoisuutta.
 • Tarjoamme kannustavan, terveellisen ja turvallisen työympäristön.
 • Kehitämme henkilöstömme osaamista ja laadukasta esimiestyötä.
 • Parannamme toimintamme energiatehokkuutta ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä.
 • Otamme huomioon hankinnoissa ja investoinneissa koko elinkaaren aikaiset kustannukset ja ympäristövaikutukset.
 • Vähennämme toiminnassamme syntyvän jätteen määrää.

Uudistamme jatkuvasti toimintaamme

 • Otamme huomioon tuote- ja palvelutarjonnan kehittämisessä asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä saamamme palautteet.
 • Kehitämme palveluiden saavutettavuutta alueellisesti kattavalla palveluverkostolla.
 • Käytämme palveluverkostomme kehittämisessä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja osaamista.

Toimimme tuloksellisesti

 • Parannamme S-ryhmän liiketoiminnan kustannustehokkuutta vastuullisella toiminnalla.
 • Mittaamme vastuullisuuden suorituskykyä taloudellisilla, sosiaalisilla ja ympäristömittareilla.
 • Käytämme toimintamme tuloksia alueellisten palveluiden ja hyvinvoinnin kehittämiseen.