Koillismaan Osuuskaupan hallinto- ja johto-organisaatio

Koillismaan Osuuskaupan asiakasomistajuus tuo mukanaan palvelujen ja etujen lisäksi omistajuutta. Jokainen osuuskauppaan liittynyt jäsen omistaa yhtä suuren osuuden Koillismaan Osuuskaupasta. Omistajan oikeutta jokainen voi käyttää vaaleissa, joilla valitaan edustajat päättämään yhteisistä asioista.

Ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka valitaan asiakasomistajien joukosta äänestämällä neljän vuoden välein.

Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, jotka edustajisto valitsee kolmen vuoden toimikaudeksi.

Koillismaan Osuuskaupan hallituksen muodostavat toimitusjohtaja sekä hallintoneuvoston kalenterivuodeksi valitsemat neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntömääräisesti toimitusjohtaja.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa Koillismaan Osuuskaupan johtoryhmä, johon toimitusjohtajan lisäksi kuuluvat talousjohtaja, liiketoimintajohtaja, autokaupanjohtaja, marketkaupan ryhmäpäällikkö sekä talouspäällikkö.