Ilmastonmuutos ja kiertotalous

Miksi S-ryhmä panostaa omaan uusiutuvaan energiaan?

Kaupan alan suurimpana toimijana meillä on iso vaikutus Suomen päästöihin. Siksi tuotamme 80 prosenttia kuluttamastamme sähköstä omalla uusiutuvalla energialla vuoden 2020 loppuun mennessä.
 
Miksi S-ryhmä tehostaa omaa energiankäyttöään 30 prosenttia?

Energiankulutus on yksi kaupan alan suurimmista ympäristöä kuormittavista tekijöistä. Olemme Suomessa kymmenen suurimman sähkönkuluttajan joukossa. Siksi tehostamme energiankulutustamme.
 
Miksi S-ryhmä auttaa asiakkaitaan vähentämään ruokahävikkiään?

Hävikin vähentämisestä syntyy sekä taloudellista että ympäristöön kohdistuvaa säästöä. Suomesta syntyvästä ruokahävikistä kolmannes syntyy kotitalouksissa. Siksi haluamme auttaa asiakkaitamme vähentämään ruokahävikkiään.
 
 
Meillä Koillismaan Osuuskaupalla ympäristöasioiden huomioiminen on arkipäivän toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla.
 
Kuljetusten tehokkuuteen pyrkiminen on yksi tärkeimmistä päivittäistavarakaupan ympäristökuormituksen pienentämiseen tähtäävistä toimista. Meillä päivittäistavarakaupan hankinnat on pitkälti keskitetty SOK:n omalle hankintayhtiölle, Inex Partners Oy:lle. Hankintojen keskittämisellä ja toimitustiheyden optimoinnilla on merkittävästi parannettu kuljetusten tehokkuutta ja pienennetty ympäristökuormitusta toimitettua tavarakuutiota kohti.
 
Koillismaan Osuuskauppa on investoinut viime vuosina voimakkaasti. Toimipaikkaverkosto on hyvässä kunnossa. Rakentamisessa ja kiinteistöjen käytössä ympäristöasiat on huomioitu merkittävänä tekijänä. Materiaalit ja kiinteistötekniikka on toteutettu energiatehokkuus, terveellisyys, kestävyys, helppohoitoisuus ja kunnossapitoasiat huomioiden. Kaupoissa suurin energian kuluttaja on kylmätekniikka eli kylmä- ja pakastealtaat sekä –kaapit. Kylmäsäilytystä vaativia tuotteita tulee asiakkaiden toivomusten mukaisesti valikoimiin kokoajan lisää ja siksi on erittäin tärkeää jatkuvasti kehittää kylmätekniikan energiatehokkuutta. Kaikkiin uusiin ja uudistettaviin toimipaikkoihin asennetaan kannelliset ja ovelliset kylmäaltaat ja –kaapit.  Ne kuluttavat jopa 35 % vähemmän sähköä kuin avonaiset kylmäkalusteet. Energiankulutuksen minimointi edellyttää, että kylmälaitteet saadaan toimimaan mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella. Ne onkin kytketty useissa toimipaikoissa lämmön talteenottojärjestelmään. Kylmäkalusteiden jäähdyttämisestä syntyvä lauhdelämpö tehostaa tällöin myymälätilan lämmitystä. Uusien yksiköiden valaistuksessa käytetään energiaa säästävää led-valaistusta. Sen avulla on mahdollista saavuttaa jopa 20 % pienennys valaistuksen aiheuttamaan sähkönkulutukseen. Koillismaan sääolosuhteet ovat vaativat. Vuosittaiset lämpötilaerot ulkoilmassa voivat olla jopa 70 C –astetta. Koillismaan Osuuskauppa on investoinut huomattavasti toimipaikkojen taloautomatiikan kehittämiseen, jolloin energiankulutus voidaan optimoida kulloisenkin säätilan edellyttämälle tasolle ja näin säästää energiakustannuksista.
 
Jätehuollon osalta  poisheittohävikin vähentämiseen pyritään tehostamalla ja tarkentamalla tuotteiden tilausta. Pantillisten ja pantittomien palautuspullojen lisäksi kaupoissa otetaan vastaan pienparistoja ja –akkuja veloituksetta. Jatkossakin ympäristöasiat otetaan merkityksellisenä seikkana huomioon mm. uusien liikepaikkojen suunnittelussa. Ekopisteitä Koillismaan Osuuskaupan toimipaikoista on Prisma Kuusamossa, Sale Käylässä sekä S-Market Rukassa.