Hyväntekeväisyystuki

Koillismaan Osuuskaupan arvoihin kuuluu toisista ihmisistä huolenpitäminen. Hyväntekeväisyystukemme kohdistuu niihin, jotka eniten tarvitsevat yhteistä apua. Avuntarve voi olla rahallista tukea, tavaraa tai ruokaa.

Tukea voi hakea seuraavien ehtojen täyttyessä;

·         Hakija on yleishyödyllinen järjestö tai yhteisö

·         Tuki on välttämätön avuntarvitsijoille taloudellisesta näkökulmasta katsottuna

·         Tuki kohdentuu laajalle joukolle avuntarvitsijoita

·         Tuki käytetään täysimääräisesti avunsaajien hyväksi ja kohdentuu Koillismaan Osuuskaupan toimialueelle

Lisätietoja ja vapaamuotoiset hakemukset pyydämme lähettämään seuraavaan osoitteeseen; Toimitusjohtaja Henrik Karvonen, henrik.karvonen@sok.fi