Hallintoneuvosto valvoo operatiivista toimintaa

Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu sääntöjen mukaan 21 jäsentä. Edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvosto pitää neljä kokousta vuodessa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja toiminnan tarkoituksen toteutumista sekä vahvistaa strategia ja numeeriset tavoitteet. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

Edustajiston kokouksen valitsemaan hallintoneuvostoon kuuluvat:

  erovuorossa
Haataja Sirpa Kemijärvi 2021
Hautala Veli-Matti, Posio 2022
Hirvonen Seppo, Posio 2020
Jaakkola Kari, Taivalkoski 2022
Ketola Kirsti, Kuusamo 2020
Koskela-Janhunen Tiina, Kuusamo 2020
Kostamo Päivi, Kemijärvi 2022
Leinonen Sauli, Kuusamo 2022
Lämsä Mikko, Kuusamo 2022
Meriläinen Tomi, Kuusamo 2021
Määttä Jari, Kuusamo 2021
Pekkarinen Marjatta, Kemijärvi 2020
Peltoniemi Kirsti , Kemijärvi 2022
Pudas Leena, Kuusamo 2021
Savukoski Jouko, Savukoski 2022
Säkkinen Marko, Kuusamo 2021
Tallqvist Pirjo, Salla 2021
Tolonen Teija, Taivalkoski 2021
Tornberg-Karjalainen Mervi, Kuusamo 2020
Vinkka Tuija, Taivalkoski 2020
   

 

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Marko Säkkinen, varapuheenjohtajana Marjatta Pekkarinen ja sihteerinä talousjohtaja Esa Niinisalo.