Eettinen toimintakulttuuri ja ihmisoikeudet

Miksi S-ryhmä kouluttaa yhteistyökumppaneita ihmisoikeuksista ja eettisistä toimintatavoista?

Yrityksillä on velvollisuus varmistaa, että ihmisoikeudet ja eettiset toimintatavat toteutuvat niin niiden omassa toiminnassa kuin myös niiden hankintaketjuissa. Siksi koulutamme yhteistyökumppaneitamme.
 
Miksi S-ryhmä tukee maahanmuuttajien työllistymisen edellytyksiä sijoittamalla FIMin avulla miljoona euroa työllisyyttä edistävään rahastoon?

Maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta työllistyminen on avainasemassa. Siksi haluamme tukea maahanmuuttajien työllistymistä.
 
Miksi S-ryhmä tekee esteettömyyskartoituksen ja laatii S-ryhmälle esteettömyysohjelman?

Kaikilla pitäisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet asioida ja työskennellä S-ryhmässä. Esteettömyyskartoituksella ja -ohjelmalla pyrimme takaamaan, että tämä toteutuu S-ryhmässä. Siksi teemme kartoituksen ja laadimme esteettömyysohjelman.
 

Alueosuuskauppana Koillismaan Osuuskauppa ottaa osaa S-ryhmän eettisen toimintakulttuurin edistämiseen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Olemme mukana työllistämässä sellaisia ryhmiä, joiden on vaikea työllistyä ja edistämme monimuotoisuutta viestinnän keinoin. Pidämme myös hyvää huolta henkilökunnastamme mm. kattavilla työterveyspalveluilla sekä tarjoamalla mukautettua työtä omille osatyökykyisille työntekijöillemme. Pyrimme myös lisäämään henkilöstön osaamista ihmisoikeuskysymyksissä ja eettisissä kysymyksissä.