Vastuullisuus Osuuskauppa Keulassa

Keulan vastuullisuusajattelussa korostuu paikallisuus. Keula edistää toimialueensa hyvinvointia investoimalla, työllistämällä ja vauhdittamalla muuta yritystoimintaa. Osuuskauppa ostaa vuosittain huomattavan määrän tuotteita ja palveluja paikallisilta toimittajilta, joten toiminnalla on merkittävä välillinen työllistävä vaikutus.

Osuuskauppa Keulan toimipaikoissa myytävät tuotteet valitaan ja kuljetetaan niin, että laatu- ja ympäristökriteerit huomioidaan sekä tuote- että toimittajavalinnassa. Tuotteiden laatua ja turvallisuutta valvotaan useissa toimitusketjun eri vaiheissa, joten asiakkaille toimitetaan vain turvallisia tuotteita. Tuotevalikoimiin kuuluu useita ympäristö- ja energiamerkittyjä tuotteita sekä luomutuotteita. Merkintöjen yhtenä tarkoituksena on ohjata asiakkaita valitsemaan ympäristöystävällisiä tuotteita.

Osuuskauppa Keula pyrkii vastuulliseen toimintaan kiinnittämällä huomiota toimipaikkojensa energia tehokkuuteen ja jätteiden lajitteluun. Kierrätystä edistetään myös suurimpien toimipaikkojen pihoilta löytyvien, asiakkaille tarkoitettujen, ns. ekopisteiden avulla.