Kilpailu- ja arvontarekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

OSUUSKAUPPA KEULA
Postiosoite: PL 130, 26101 Rauma
Käyntiosoite: Äyhönjärventie 1, 26100 Rauma
Y-tunnus 0138753-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Sainio
OSUUSKAUPPA KEULA

PL 130
26101 RAUMA

Rekisterin nimi

Osuuskauppa Keulan arvonta- ja kilpailurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Arvonta- ja kilpailurekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään ainoastaan Osuuskauppa Keulan järjestämien arvontojen ja kilpailujen voittajien arpomiseen, voittajille ilmoittamiseen, voittojen toimittamiseen ja arvonnan tai kilpailun sääntöjen niin salliessa voittajien julkaisemiseen S-ryhmän omissa medioissa. Kaikki rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan heti, kun arvonnan tai kilpailun voittaja on selvillä ja hänet on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi, kuitenkin aina viimeistään 2 viikon kuluessa kilpailun tai arvonnan tuloksen selviämisestä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä arvontaan tai kilpailuun osallistuvan asiakkaan osallistumislomakkeella ilmoittamia tietoja. Lomake sisältää tyypillisesti seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja ainoastaan arvontalipukkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osallistumislomakkeella annettuja henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperilla kerättyihin tietoihin pääsee käsiksi vain Osuuskauppa Keulan henkilökunta. Sähköisessä muodossa kerätyt tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokantoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa tietojen tuhoamiseen asti, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.  Rekisteröidyllä on oikeus myös vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus/korjauspyynnöt tulee postittaa kirjallisena ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle osoitteella:

OSUUSKAUPPA KEULA
PL 130
26101 Rauma