Osuukauppa Keulan hallitus

Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet
  • päättää vuosittain osuuskaupan taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat
  • päättää investoinnit
  • johtaa ja valvoa operatiivista liiketoimintaa


Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja Mika Marttila (puheenjohtaja)
Hallintojohtaja Sari Salo
Yrittäjä Sirkku Reko
Toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa
Toimitusjohtaja Jussi Seppälä
Asiakaspalvelupäällikkö Päivi Yli-Karro
 

Hallituksen kokouksissa ovat mukana myös
hallintoneuvoston pj., asianajaja Sinikka Kelhä
hallintoneuvoston vara pj., palvelupäällikkö Leena Wartiainen
hallituksen sihteerinä toimii hallinto- ja talousjohtaja Marko Markela