Osuuskauppa Keulan Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät jakaantuvat kolmeen aihealueeseen:

  • liiketoiminnan valvonta
  • osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen ja strategian vahvistaminen sekä
  • hallituksen ja toimitusjohtajan valinta.

Hallintoneuvoston tehtävissä korostuvat valvontaan liittyvät kysymykset. Hallintoneuvosto saa toimitusjohtajalta ja hallitukselta säännöllisin väliajoin, käytännössä hallintoneuvoston kokouksissa (vähintään kolme kertaa vuodessa), riittävät ja havainnolliset tiedot osuuskaupan tilasta ja kehityksen suunnasta. Hallintoneuvoston toinen merkittävä tehtävä on alueosuuskaupan strategioiden vahvistaminen.

Tähän ryhmään kuuluvia asiakokonaisuuksia ovat mm. liiketoiminnan painotukset ja keskeiset toimintaperiaatteet. Asioita käsitellessään hallintoneuvosto ottaa huomioon SOK:n hallintoneuvostossa päätetyt S-ryhmän strategiset tahtotilat.

Kolmantena avaintehtävänä hallintoneuvostolla on toimitusjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta. Hallintoneuvosto on asettanut toimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa.

Hallintoneuvoston jäsenet 2017
 

Autio Virpi  
Huhtinen Sari        Aluejohtaja
Kangas Anna          Eläinlääkäri
Kelhä Sinikka, pj.   Varatuomari
Konsi Jani           Toimitusjohtaja
Kuuri Ismo           Konsultti
Laivo Jarkko         Yrittäjä
Halkonen Markus Upseeri
Perkkola Jussi       Erityisluokanopettaja
Ruosteenoja Kaija    Asianajaja
Strander Kaisa       HR Adviser
Sainio Rami  
Wartiainen Leena, Varapj Palvelupäällikkö
Vaimala Soili        HR
Tanhua Daniela Lehtori
Akkanen Miia Ravintolapäällikkö
Viitanen Sirpa       Pääluottamusmies/myyjä