Osuuskauppa Keulan Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät jakaantuvat kolmeen aihealueeseen:

  • liiketoiminnan valvonta
  • osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen ja strategian vahvistaminen sekä
  • hallituksen ja toimitusjohtajan valinta.

Hallintoneuvoston tehtävissä korostuvat valvontaan liittyvät kysymykset. Hallintoneuvosto saa toimitusjohtajalta ja hallitukselta säännöllisin väliajoin, käytännössä hallintoneuvoston kokouksissa (vähintään kolme kertaa vuodessa), riittävät ja havainnolliset tiedot osuuskaupan tilasta ja kehityksen suunnasta. Hallintoneuvoston toinen merkittävä tehtävä on alueosuuskaupan strategioiden vahvistaminen.

Tähän ryhmään kuuluvia asiakokonaisuuksia ovat mm. liiketoiminnan painotukset ja keskeiset toimintaperiaatteet. Asioita käsitellessään hallintoneuvosto ottaa huomioon SOK:n hallintoneuvostossa päätetyt S-ryhmän strategiset tahtotilat.

Kolmantena avaintehtävänä hallintoneuvostolla on toimitusjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta. Hallintoneuvosto on asettanut toimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa.

Hallintoneuvoston jäsenet 2019
 

Autio Virpi Intec company support managment
Halkonen Markus Upseeri
Huhtinen Sari        Aluejohtaja
Kangas Anna          Eläinlääkäri
Kelhä Sinikka, pj.   Varatuomari
Konsi Jani           Toimitusjohtaja
Kuisma Kanerva Viestintäpäällikkö
Kuuri Ismo           Konsultti
Penttilä Tatja Yrittäjä
Perkkola Jussi       Erityisluokanopettaja
Ruosteenoja Kaija    Asianajaja
Sainio Rami Johtaja
Wartiainen Leena, Varapj HR asiantuntija
Vaimala Soili        HR
Tanhua Daniela Lehtori
Suominen Mika Marketpäällikkö
Munukka Helena Luottamushenkilö/myyjä