Osuuskauppa Keulassa asiakasomistajilla on päätös- ja vaikutusvalta.

Edustajisto

Osuuskauppa Keulan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 30 Keulan asiakasomistajien valitsemaa edustajaa. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. Nykyisen edustajiston toimikausi on 2018-2020.

Edustajisto
- vahvistaa tilinpäätöksen
- myöntää vastuuvapauden
- valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat
- päättää sääntömuutoksista

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto
- valvoo Keulan liiketoimintaa
- vahvistaa strategiat
- valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan.

Hallintoneuvostoon kuuluu 17 jäsentä, joista 15 valitsee edustajisto ja kaksi edustaa henkilökuntaa.

Hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 6 hallintoneuvoston vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Hallitus päättää Osuuskauppa Keulan toimintastrategiat, kokonaistavoitteet, vuosittaiset taloudelliset ja muut tavoitteet sekä tarvittavat toimintasuunnitelmat. Lisäksi hallitukselle kuuluu mm. investoinneista, omaisuuden myynnistä, johdon nimityksestä, henkilöstöpolitiikasta ja lainoista päättäminen.

Osuuskauppa Keulan hallitus

Toimitusjohtaja Mika Marttila (puheenjohtaja)
Hallintojohtaja Sari Salo
Yrittäjä Sirkku Reko
Toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa
Toimitusjohtaja Jussi Seppälä
Asiakaspalvelupäällikkö Päivi Yli-Karro

Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, asianajaja Sinikka Kelhä ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Leena Wartiainen. Hallituksen sihteerinä toimii hallinto- ja talousjohtaja Marko Markela.


Johtoryhmä

Johtoryhmä valmistelee asioita hallitukselle ja toteuttaa hallituksen tekemiä päätöksiä.

Johtoryhmän kokoonpano

Mika Marttila, toimitusjohtaja
Marko Markela, hallinto- ja talousjohtaja
Tanja Paloluoto, toimialajohtaja (ravintola- ja ABC-liiketoiminta, Emotion, HiusPrisma)
Sami Junnila, toimialajohtaja (Prisma, S-market- ja Sale- liiketoiminta)
Johanna Sainio, Asiakkuus- ja viestintäpäällikkö

Johtoryhmän sihteerinä toimii controller Lauri Friman.

Yhteystiedot
Osuuskauppa Keula
Äyhönjärventie 1 (Pl 130)
26100 Rauma
Puh. (02) 833 0220
Sähköposti etunimi.sukunimi@sok.fi