Osuuskauppa Keulan Edustajisto 2018–2021

Edustajisto käyttää alueosuuskaupassa omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty.

Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi. Vaalia varten jäsenet asettavat ehdokkaat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisella menettelyllä. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on merkittävä asema laajan kontaktipinnan muodostajana asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Keväällä sen tärkeimmät tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä nimeämistoimikunnan valinta mm. syyskokouksessa toimitettavien vaalien valmistelemiseen.

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1: Rauma
Hakonen Kerttu
Heino Simo
Helkelä Merja
Hiltunen Leea
Lehti Rainer
Loutti Merja
Loutti Hannu
Ruponen Susanna
Sattilainen Seppo
Seimelä Sari
Sieviläinen Anne
Sunila Heli
Varjonen Marjo
Viitanen Sirpa
Vilo Pentti
Yli-Karro Miika

Jäsenalue 2: Eurajoki
Nurmi Mika
Nuurma Eeva
Tähtivuori Elina

Jäsenalue 3: Eura-Säkylä
Elovaara Riitta
Junkkala Juho
Reunanen Ari
Silvanto Jenni
Tamminen Jere
Tupala Tarmo

Jäsenalue 4: Pyhäranta-Laitila
Kaila Elli
Pavela Lahja
Perhe Jorma
Vuorio Taija

Syyskokouksessa edustajiston tärkeimmät tehtävät ovat hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Tarvittaessa edustajisto voi pitää ylimääräisiä kokouksia.

Yksittäisistä edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista tärkeimpiä ovat sääntöjen muuttaminen ja mahdolliset osuuskaupan toiminnan lopettamiseen tai sulautumiseen liittyvät päätökset.