Osuuskauppavaalit

 

Ryhdy ehdolle ja äänestä
Osuuskauppa Keskimaan vaaleissa!

Osuuskauppa Keskimaa on asiakkaidensa omistama yritys. Yli 126 000 asiakasomistajaa ei kuitenkaan voi osallistua suoraan päätöksentekoon, joten tarvitaan edustuksellista demokratiaa. Keskimaassa valitaan viime vuonna vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 50-jäseninen edustajisto vaaleilla neljän vuoden välein. Sääntöjen mukaan edustajiston tärkeimpiä tehtäviä ovat hallintoneuvoston nimeäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tuloksenkäytöstä, muun muassa ylijäämänpalautuksesta päättäminen.

Keskimaan edustajiston vaali järjestetään syys-lokakuussa 27.9.-16.10.2017.
Ehdokasasettelu on elokuussa, 7.-18.8.2017.  

Uutta - Sähköinen ehdokasasettelu,
avautuu 7.8.2017, sulkeutuu 18.8.2017 klo 16

Osuuskauppa Keskimaan vaalissa on S-ryhmässä ensimmäistä kertaa käytössä sähköinen ehdokasasettelu, jonka toimittaa Edita Prima. Listojen asettajat tunnistautuvat pankkitunnuksilla ja kutsuvat ehdokkaat listalleen. Ehdokkaiden suostumus listalle tehdään myös pankkitunnuksilla. Sähköisessä ehdokasasettelussa sekä asettajien että ehdokkaiden kelpoisuus varmistuu järjestelmästä saman tien

Sähköistä ehdokasasettelua varten tarvitaan ehdokkaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä Keskimaan jäsennumero. Jäsennumero löytyy S-Etukortin oikeasta alalaidasta ja on muotoa 0319 + 6 numeroa.  Myös valokuvat tarvitaan sekä sähköiseen että perinteiseen ehdokasasetteluun. Sähköinen ehdokasasettelu avautuu 7.8. Ehdokaslistoja voi jättää entiseen tapaan myös paperisina.

Ehdokkaaksi voi Osuuskauppa Keskimaan sääntöjen mukaan asettua jokainen 31.12.2016 mennessä Keskimaan jäseneksi liittynyt Keskimaan toimialueella asuva täysivaltainen henkilöjäsen, joka on täyttänyt 18 vuotta vaalin alkaessa, ja jota kolme samalla jäsenalueella vakituisesti asuvaa Keskimaan asiakasomistajaa esittää ehdokkaaksi.

Ehdokaslistoja voivat laatia vapaasti ketkä tahansa henkilöjäsenet. Yritykset, yhdistykset tai puolueet eivät voi asettaa ehdokkaita vaaliin.

Vaalissa kolme jäsenaluetta

Edustajiston vaalissa Keskimaan toimialue on jaettu jäsenalueisiin, joiden sisällä sekä ehdokasasettelu että äänestäminen tapahtuu.

Jäsenalueiden rajat noudattelevat kuntarajoja. 

Keskimaan vaalien jäsenalueet

Vaalikone käyttöön syys-lokakuussa

Jäsenalueiden sisällä ehdokaslistoja laadittaessa ei kuntarajoilla ole merkitystä. Samalla listalla ehdokkaita voi olla joko yhdestä tai useammasta kunnasta, taajamasta tai kylästä. Jäsenalueelta asetettavien ehdokaslistojen enimmäislukumäärää ei myöskään ole vaalijärjestyksessä rajoitettu. Aiemmissa vaaleissa ehdokkaita on ollut noin 400.

Vaalikone avautuu 27.9.2017.

Äänestäminen sähköisesti tai postitse

Keskimaan vaalissa voi äänestää joko sähköisesti tai postitse. Kaikille äänioikeutetuille postitetaan kotiin äänestysaineisto. Postitse äänestettäessä äänestyskuori tulee palauttaa niin, että se on S-vaalilautakunnalla 16.10.2017. Äänioikeutettuja vaalissa ovat Keskimaan sääntöjen mukaan edellisen vuoden loppuun mennessä, eli 31.12.2016 mennessä Keskimaan jäseneksi eli asiakasomistajaksi liittyneet, 15 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet. Yhteensä äänioikeutettuja on noin 110 000.

Uuden edustajiston jäsenten nimet julkistetaan keskusvaalilautakunnan vahvistettua tulokset. Edustajiston toimikausi alkaa välittömästi tuloksen julkistamisen jälkeen, päättyen vuonna 2021, kun uusi edustajisto on jälleen valittu. 

Vaalikone kertoo, ovatko ehdokkaan ajatukset lähellä omiasi. Avaamme vaalikoneen näillä sivuilla mahdollisimman pian ehdokasasettelun päätyttyä.

Ohjeet ja paperinen ehdokasasettelu

Alla olevista linkeistä löydät ohjeet sähköiseen ehdokasasetteluun. Jos haluat jättää ehdokaslistat paperisina, lataa tarvittava lista ja Suostumus ehdokkaaksi -lomake.

Tiedustelut vaalista:

Ritva Harju, puh. 010 767 3012, ritva.harju@sok.fi 
Tuija Kivi, puh. 010 767 3083, tuija.kivi@sok.fi