Kuljetusten ympäristövaikutukset

Tavarankuljetuksen ympäristökuormitusta on pystytty vähentämään tilaus- ja toimitusrytmien sekä reittien huolellisella suunnittelulla.

Hankintakumppanimme ottavat ympäristönäkökohdat huomioon valitsemalla optimaaliset kuljetusreitit ja kuljettamalla täysiä kuormia. Yhdessä on sovittu myös siitä, että kuljetuskalusto täyttää ympäristövaatimukset ja kuljetusten päästöjä seurataan vuositasolla.

S-ryhmän päivittäistavaroiden logistiikkayhtiönä toimii Inex Partners Oy.