Energiatehokkuus hyödyttää asiakasomistajaa!

HOK-Elannon toteuttamissa energiatehokkuutta kehittävissä ratkaisuissa on ympäristöhyötyjen lisäksi saavutettu myös merkittäviä taloudellisia säästöjä. Yhteenlaskettu säästö kaikista HOK-Elannossa vuosina 2009–2016 toteutetuista energiatehokkuutta parantavista toimista on 21,2 miljoonaa euroa!

Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jatkuu

Tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä 30 % (61 304 MWh) vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 energiamäärään verrattuna. Säästyvä energiamäärä vastaa noin 3100 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

vastuullisuus_energiatehokkuus_energiansaastotaulukko

Energiankäyttöä mitataan koko myymäläverkostossa sekä liikennemyymälöissä ja isoimmissa ravintoloissa. Toimipaikkojen energiakäyttöä voidaan seurata tuntitarkkuudella. Kaikista myymälöistä mitataan vähintään kokonaissähkö, myymäläsähkö ja kylmälaitteiden sähkönkulutus. Säästöpotentiaalia on selvitetty erilaisilla energiaselvityksillä (kiinteistökatselmus, kylmäkatselmus ja sähkökatselmus). Mittaroinnin avulla myös säästötoimenpiteitä voidaan seurata tehokkaasti ja tunnistaa näin keskeiset energiansäästöpotentiaalit.

Energiaa kuluu eniten kylmälaitteisiin, valaistukseen, ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja ruoan valmistukseen. Kylmälaitteiden energiankäyttöä on parannettu uusimalla olemassa olevien laitteiden puhaltimia sekä lisäämällä ovia ja kansia myymäläremonttien yhteydessä. Valaistuksen osuus myymälän energiankäytöstä on 3-5 %. Myymälöiden yleisvalaistusta on vähennetty ja kohdevaloja on lisätty, LED-valaisimia on tähän saakka hyödynnetty enemmän kylmälaitteissa sekä ulko- ja mainosvalaistuksessa. Jatkossa niitä hyödynnetään yhä enemmän myös myymälöiden sisävalaistuksessa.

Hiilidioksidilla kylmää

Kaupan kylmälaitteiden tärkein tehtävä on varmistaa tuotteiden oikeat myyntiolosuhteet ja turvallinen ruoka asiakkaalle. Kylmälaitteiden kylmäaineissa ollaan siirtymässä vähemmän ympäristöä kuormittaviin aineisiin.

Yksi Suomen ensimmäisistä hiilidioksidikylmälaitoksista asennettiin vuonna 2009 avattuun Alepa Lintuvaaraan. Nykyisin kaikki uudet tai uudistettavat kylmälaitokset ovat hiilidioksidilaitoksia.

Maalämpöä, lämmön talteenottoa ja lattialämmitys

Hiilidioksidikylmälaitoksen lisäksi Alepa Lintuvaarassa on testattu useita uusia teknisiä ratkaisuja, jotka kuormittavat vähemmän ympäristöä ja parantavat merkittävästi energiatehokkuutta. Kiinteistö tulee lähes kokonaan toimeen kylmälaitoksen tuottamalla lämmöllä. Ulkopuolista energiaa tarvitaan kiinteistön lämmitykseen vain kovilla pakkasilla.
S-market Malminmäessä kiinteistön tarvitsema lämpöenergia tuotetaan maalämmöllä. Maalämpöä käytetään vasta pakkaskeleillä sen jälkeen kun kiinteistön oma energiatehokas lämmöntalteenotto ei riitä. Lisäksi lattialämmitys mahdollistaa miellyttävät asiointiolosuhteet – myymälässä on tasaisempi lämpötila ja vedon tunne on vähentynyt. Kiinteistön lämmitysjärjestelmä ja kaupan kylmälaitos on kytketty yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Näin ollen kesäkuumillakaan kylmälaitoksen ylilämpöä ei tarvitse puhaltaa harakoille vaan se varastoidaan maalämpökaivoihin hyödynnettäväksi taas lämmityskaudella.

Energiatehokkuutta parantavia toimia toteutetaan laajasti koko myymäläverkostossamme niin uudiskohteissa kuin vanhoissakin kiinteistöissä.