Energiatehokkuus hyödyttää asiakasomistajaa!

HOK-Elannon toteuttamissa energiatehokkuutta kehittävissä ratkaisuissa on ympäristöhyötyjen lisäksi saavutettu myös merkittäviä taloudellisia säästöjä. Yhteenlaskettu säästö kaikista HOK-Elannossa vuosina 2009–2018 toteutetuista energiatehokkuutta parantavista toimista on 31,2 miljoonaa euroa!

Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jatkuu

Tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä 30 % (61 304 MWh) vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 energiamäärään verrattuna. Säästyvä energiamäärä vastaa noin 3100 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

vastuullisuus_energiatehokkuus_energiansaastotaulukko

Energiankäyttöä mitataan koko myymäläverkostossa  ja isoimmissa ravintoloissa. Kaikista myymälöistä mitataan vähintään kokonaissähkö, myymäläsähkö ja kylmälaitteiden sähkönkulutus. Säästöpotentiaalia on selvitetty erilaisilla energiaselvityksillä (kiinteistökatselmus, kylmäkatselmus ja sähkökatselmus). Mittaroinnin avulla myös säästötoimenpiteet voidaan kohdentaa tehokkaasti ja tunnistaa keskeiset energiansäästöpotentiaalit.

Energiaa kuluu eniten kylmälaitteisiin, valaistukseen, ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja ruoan valmistukseen. Kylmälaitteiden energiankäyttöä on parannettu uusimalla olemassa olevien laitteiden puhaltimia sekä lisäämällä ovia ja kansia myymäläremonttien yhteydessä. Valaistuksen osuus myymälän energiankäytöstä on 3-5 %. Myymälöiden yleisvalaistusta on vähennetty ja kohdevaloja on lisätty, LED-valaisimia on tähän saakka hyödynnetty enemmän kylmälaitteissa sekä ulko- ja mainosvalaistuksessa. Nykyisin niitä hyödynnetään  myös myymälöiden sisävalaistuksessa.

Hiilidioksidilla kylmää

Kaupan kylmälaitteiden tärkein tehtävä on varmistaa tuotteiden oikeat myyntiolosuhteet ja turvallinen ruoka asiakkaalle. Kylmälaitteiden kylmäaineissa siirrytään suunnitelmallisesti kohti vähemmän ympäristöä kuormittavia aineita.

Yksi Suomen ensimmäisistä hiilidioksidikylmälaitoksista asennettiin vuonna 2009 avattuun Alepa Lintuvaaraan. Nykyisin kaikki uudet tai uudistettavat kylmälaitokset käyttävät kylmäaineena hiilidioksidia.

Uusiutuvaa energiaa ja päästöjen kompensointia

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää aktiivisia toimia parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.  S-ryhmä on jo vuosia investoinut omaan tuulivoimaan ja nyt myös aurinkosähköön. Tuulivoima on yksi merkittävimmistä keinoista vähentää S-ryhmän kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2018 kaikesta HOK-Elannon käyttämästä sähköstä 82,5 % oli tuotettu uusiutuvalla energialla.

Energiaa auringosta

S-marketit Karaportti ja Nihtisilta saivat 2018 katolleen aurinkopaneelit, joiden avulla pystytään kattamaan jopa 10 prosenttia niiden vuotuisesta sähkönkulutuksesta ja aurinkoisina kesätunteina parhaimmillaan kaikki kiinteistön kuluttama sähkö voi tulla auringosta.

S-market Karaportin katolla on 492 paneelia, Nihtisillan paneelimäärä on 341. Yhteensä voimaloiden vuosituotanto on noin 205 MWh. Tuotanto hahmottunee esimerkkien avulla: tuolla määrällä ajaisi sähköautoa yli 1,7 miljoonaa kilometriä, saunoisi noin neljä vuotta yhteen menoon tai pesisi ja kuivaisi yli 45 500 koneellista pyykkiä.

Ilmastopäästöjen kompensointia hiilenpoiston huutokaupassa

HOK-Elannon kolmen myymälän ilmastopäästöt kompensoitiin vuoden 2018 osalta ostamalla hiilidioksidin poistamista uudesta suomalaisesta Puro-markkinapaikasta. Toukokuussa 2019 toimintansa aloittanut huutokauppapohjainen hiilensidonnan kauppapaikka on laatuaan ensimmäinen maailmassa.

 

S-ryhmä on ollut parinkymmenen muun yrityksen kanssa mukana Fortumin vetämässä kehitystyössä, jossa on rakennettu tätä markkinapaikkaa. Hiilensidonnan huutokaupasta ostettiin hiilensidontaa kahdelle S-marketille ja yhdelle Alepalle. Kompensointi tehtiin HOK-Elannon Espoossa sijaitsevien S-market Saunalahden ja S-market Karaportin sekä Alepa Tuomarilan vuoden 2018 päästöille. Kyseiset myymälät ovat melko uusia, joten niiden päästöjä on lähtökohtaisesti vähennetty merkittävästi jo suunnittelusta alkaen.