Turvallinen ruoka

Elintarvikkeiden laadun, turvallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaalle tarjottavan ruoan turvaamiseksi koko elintarvikeketjua valvotaan pellolta pöytään -periaatteella.

Suomessa elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta tutkii ja ohjaa elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Toimintaa valvovat kuntien viranomaiset. Noudatamme elintarvikelain määräyksiä ja hyviä käytäntöjä ruuan turvallisuuden varmistamiseksi. Säännöllinen tiedottaminen ja koulutus pitävät henkilökunnan osaamisen ajan tasalla.

Alkuperä tiedossa

Tuotteiden jäljitettävyys ja alkuperän tunteminen on asiakkaillemme tärkeää. Myymämme tuotteet hankitaan luotettavilta tavarantoimittajilta. Luotettavuus varmistetaan tavarantoimittaja-arvioinnilla, jossa tärkeitä asioita ovat tuote, laatu, saatavuus ja hinta sekä ympäristö- ja sosiaalinen vastuu. Logistiikalla, kylmäketjun varmistamisella sekä optimaalisilla kuljetusreiteillä ja -tiheyksillä on merkittävä vaikutus ruoan turvallisuuteen.

Tuotteiden pakkausmerkinnät tarjoavat ostajalle tietoa tuotteen alkuperän lisäksi myös sen säilyvyydestä sekä yliherkkyyttä aiheuttavista ainesosista. Lisäksi pakkausmerkinnöissä on ohjeita tuotteen oikeanlaiseen säilytykseen ja käsittelyyn.

HOK-Elanto liputtaa suomalaisuuden puolesta

Meille on myönnetty suomalaisen työn sertifikaatti, Avainlippu, vuonna 2007. Noin 80 % HOK-Elannon liikevaihdosta tulee Suomessa valmistetuista tuotteista ja palveluista. Kotimaisuusaste tuotteidemme alkuperässä on siis merkittävä.

Omavalvonta

Elintarvikkeiden omavalvonta on lain velvoittamaa toimintaa, jolla myymälöissä ja ravintoloissa varmistetaan, että tuotteet ovat asiakkaille turvallisia. Toimipaikoissamme omavalvontaa tehdään säännöllisesti joka päivä alan hyvän käytännön ohjeen mukaisesti.

Omavalvonta kattaa koko myymälän ja ravintolan toiminnan aina tuotteen hankinnasta ja vastaanotosta jätehuoltoon saakka. Tuotteiden laatua seurataan aistinvaraisesti myyntipäivän aikana, ja mikäli laatu on jostain syystä heikentynyt, tuote poistetaan myynnistä. Kaikkien säilytystilojen lämpötiloja seurataan säännöllisesti mittaamalla.

Ravintoloiden keittiöissä, myymälöiden palvelutiskeillä sekä aina elintarvikkeita käsiteltäessä huolehditaan hygieenisistä toimintatavoista. Elintarvikkeista sekä niiden kanssa kosketuksissa olevista pinnoista otetaan lain velvoittamat näytteet, ja laitteiden puhtaudesta huolehditaan niin keittiö-, asiakas- kuin varastotiloissakin.

Vastuulliseen toimintaan liittyy omavalvontaohjeiden tunteminen ja tinkimätön käytännön toteuttaminen, joihin henkilökuntamme perehdytetään ja koulutetaan. Kaikki myymälämme käyttävät tietopankkijärjestelmää, josta viranomaiset pääsevät suoraan tarkastelemaan yksittäisten toimipaikkojen omavalvontakirjauksia.

Tiesitkö, että…

yhdessä Prisma-myymälässä tehdään noin sata omavalvontaan liittyvää kirjausta päivässä!

 

Oiva-raportit

Oiva on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran koordinoima elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvällä tasolla.

Oivan tavoitteena on tuoda elintarvikevalvonnan tarkastustulokset kuluttajien käyttöön, yhtenäistää valvontaa sekä lisätä elintarvikealan toimijoiden ja viranomaisten toiminnan avoimuutta. Kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia ympäri Suomen samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella. Oiva-tarkastusraportit löytyvät toimipaikoista sisäänkäynnin läheisyydestä ja oivahymy.fi -sivustolta.

HOK-Elannon myymälöihin ja ravintoloihin tehtyjen Oiva-tarkastusten tulokset (elokuun 2017 lopussa)

vastuullisuus_oivahymy1
Oivallinen
75%
vastuullisuus_oivahymy2
Hyvä
25%
vastuullisuus_oivahymy3
Korjattavaa
0%
vastuullisuus_oivahymy4
Huono
0%

 

 

 


Lisätietoja Oivasta sekä raportit löydät Eviran ylläpitämiltä sivuilta: oivahymy.fi.

Raportteihin pääset suoraan linkillä: www.oivahymy.fi/portal/fi/ ja kirjoittamalla hakukenttään HOK-Elanto tai yksittäisen ravintolamme tai toimipisteemme nimen.