Vastuulliset tuotteet ja palvelut

HOK-Elannon kaltaisen ison toimijan tekemiset vaikuttavat suureen asiakaskuntaan. Vastuullinen yritys huolehtii oman liiketoimintansa lisäksi myös tuotteidensa ja palveluidensa koko arvoketjusta.