Hyvinvointia osuustoiminnalla

Osuustoiminta on yhdessä tekemistä. HOK-Elanto haluaa olla mukana tarjoamassa apuaan sellaisissa kohteissa, joilla on merkitystä laajalle asiakasomistajajoukolle.

Ruoka-apua vähävaraisille

HOK-Elanto lahjoittaa merkittävän osan myyntiin kelpaamattomista elintarvikkeista erilaisille toimialueellamme toimiville ruoka-apua jakaville järjestöille ja toimijoille. Yli 120 myymälää luovuttaa säännöllisesti hävikkiin kirjattuja, mutta vielä syötäväksi kelpaavia elintarvikkeita yli 80:lle eri toimijalle.  Myymälöistä elintarvikkeita ruoka-apuun noutavien toimijoiden kanssa tehdään aina kirjallinen sopimus. Luovutettavat elintarvikkeet ovat syömäkelpoisia, mutta niiden parasta ennen – tai viimeinen käyttöpäivä ovat luovutushetkellä käsillä. Tiettyjä elintarvikkeita ei luovuteta lainkaan lainsäädännöllisin- tai tuoteturvallisuusperustein. Niiltä ruoka-aputoimijoilta, jotka jakavat säännöllisesti ruoka-apuna helposti pilaantuvia elintarvikkeita, edellytetään ilmoitusta toiminnastaan elintarvikevalvontaviranomaisille.

Ruoka-avun lisäksi HOK-Elannon rahallisen avustuksen pääkohteena on Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry, jonka toimintaa HOK-Elanto on tukenut yhteensä yli  500 000 eurolla vuodesta 2005 lähtien. Lisäksi on annettu tavaralahjoituksia mm. Hurstin kodittomien joulujuhlan järjestämistä varten. Tukiavustuksia myönnetään muun muassa urheiluseuroille ja erilaisiin tapahtumiin.