Työelämään tutustuminen

Nuoret ja varhaisnuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitä. Haluamme antaa heille positiivisen kuvan työelämästä, ja siksi satsaamme työelämätaitojen opettamiseen koululaisille ja opiskelijoille.  Tuemme Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen toimintaa yhteishankkeilla ja olemme mukana Yrityskylä-oppimisympäristössä. Uskomme, että panostus maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti!

Työssä oppiminen ja työharjoittelu

Kaupan- ja ravintola-alaa opiskelevat nuoret voivat suorittaa toisen asteen opintoihin kuuluvia työssä oppimisjaksoja monissa HOK-Elannon myymälöissä, ravintoloissa ja ABC-asemilla. Paikkoja haetaan ottamalla suoraan yhteyttä toimipaikan esimieheen.

Opiskelijoiden ohjauksesta ja arvioinnista vastaavat koulutetut työpaikkaohjaajat tai muut kokeneet ammattilaiset. Jaksot ja näytöt suunnitellaan ja järjestetään aina yhdessä vastaavan opettajan kanssa. Lisätietoa omalta opettajalta sekä Työssä oppimisen tietopalvelusta.